SIST EN ISO 3746:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 3746:2011
Koda projekta: 00211113
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:2010)
Naslov (slovenski): Akustika - Določanje ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije virov hrupa z zvočnim tlakom - Informativna metoda z merilno ploskvijo, sklenjeno okrog vira hrupa nad odbojno ravnino (ISO 3746:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 3746:2011 slovenski jezik Active SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 3746:2011 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-03
Referenčna oznaka: EN ISO 3746:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies methods for determining the sound power level or sound energy level of a noise source from sound pressure levels measured on a surface enveloping a noise source (machinery or equipment) in a test environment for which requirements are given. The sound power level (or, in the case of noise bursts or transient noise emission, the sound energy level) produced by the noise source with frequency A-weighting applied is calculated using those measurements. The methods specified in this International Standard are suitable for all types of noise (steady, non-steady, fluctuating, isolated bursts of sound energy, etc.) defined in ISO 12001. This International Standard is applicable to all types and sizes of noise source (e.g. stationary or slowly moving plant, installation, machine, component or sub-assembly), provided the conditions for the measurements can be met. The test environments that are applicable for measurements made in accordance with this International Standard can be located indoors or outdoors, with one or more sound-reflecting planes present on or near which the noise source under test is mounted. Information is given on the uncertainty of the sound power levels and sound energy levels determined in accordance with this International Standard, for measurements made with frequency A-weighting applied. The uncertainty conforms with that of ISO 12001:1996, accuracy grade 3 (survey grade).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa metode opredeljevanja ravni zvočnih moči ali ravni zvočne energije virov hrupa z ravni zvočnega tlaka, ki se merijo na merilni ploskvi, sklenjeni okrog vira hrupa (strojev ali opreme) v preskusnem okolju, za katerega so podane zahteve. Raven zvočnih moči (ali v primeru prodorov hrupa ali prehodnih emisij hrupa raven zvočne energije), ki jo proizvede vir hrupa z uporabljenim uteženjem A, je izračunana z uporabo teh merjenj. Metode, določene v tem mednarodnem standardu, so primerne za vse tipe hrupa (ustaljeni, neustaljeni, nihajoči, izolirani izbruhi zvočne energije itd.), opredeljene v ISO 120001. Ta mednarodni standard velja za vse tipe in velikosti virov hrupa (npr. stacionarne ali počasi premikajoče se obrate, namestitve, stroje, komponente ali podsklope) pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji za meritve. Preskusna okolja, ki se uporabljajo za merjenja, izvedena v skladu s tem mednarodnim standardom, so lahko locirana v zaprtih prostorih ali zunaj njih, z eno odbojno ravnino ali več odbojnimi ravninami nad njimi ali v bližini, kjer je nameščen vir hrupa, ki se preskuša. Podane so informacije za negotovost ravni zvočnih moči in ravni zvočne energije, določene v skladu s tem mednarodnim standardom za merjenja z uporabljenim uteženjem A. Negotovost je v skladu z negotovostjo iz ISO 12001:1996, razred točnosti 3 (razred analize).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 3746:2009 - Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z merjenjem zvočnega tlaka - Informativna metoda z merilno ploskvijo, sklenjeno okrog vira hrupa nad odbojno ravnino (ISO 3746:1995, vključno s popravkom Cor 1:1995) 01-mar-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi