SIST EN ISO 8199:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 8199:2019
Koda projekta: 00230314
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture (ISO 8199:2018)
Naslov (slovenski): Kakovost vode - Splošne zahteve in navodilo za mikrobiološke preiskave v kulturi (ISO 8199:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 8199:2019 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAV - Kakovost vode
ICS: 07.100.20 13.060.45
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-05
Referenčna oznaka: EN ISO 8199:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies requirements and gives guidance for performing the manipulations common to each culture technique for the microbiological examination of water, particularly the preparation of samples, culture media, and general apparatus and glassware, unless otherwise required in the specific standard. It also describes the various techniques available for detection and enumeration by culture and the criteria for determining which technique is appropriate. This document is mainly intended for examinations for bacteria, yeasts and moulds, but some aspects are also applicable to bacteriophages, viruses and parasites. It excludes techniques not based on culturing microorganisms, such as polymerase chain reaction (PCR) methods.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve in podaja navodilo za izvajanje manipulacij, ki so skupne vsaki tehniki kulture, za mikrobiološko preiskavo vode, zlasti za pripravo vzorcev, gojišča kultur ter splošnih aparatov in steklovine, razen če je v posebnem standardu zahtevano drugače. Opisuje tudi različne tehnike, ki so na voljo za ugotavljanje prisotnosti in števila v kulturi, ter merila za določitev ustrezne tehnike. Ta dokument je namenjen predvsem za preiskave bakterij, plesni in kvasovk, nekateri vidiki pa se uporabljajo tudi za bakteriofage, viruse in parazite. V tem dokumentu niso zajete tehnike, ki ne temeljijo na gojenju mikroorganizmov, kot je verižna reakcija s polimerazo (PCR).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 8199:2007 - Kakovost vode - Splošno navodilo za štetje mikroorganizmov v gojišču (ISO 8199:2005) 01-maj-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi