SIST EN IEC 60964:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60964:2019
Koda projekta: 67361
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Control rooms - Design (IEC 60964:2018)
Naslov (slovenski): Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Zasnova (IEC 60964:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60964:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN IEC 60964:2019
Področje projekta (angleško): IEC 60964:2018 is available as IEC 60964:2018 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition.

IEC 60964:2018 establishes requirements for the human-machine interface in the main control rooms of nuclear power plants. The document also establishes requirements for the selection of functions, design consideration and organization of the human-machine interface and procedures which are used systematically to verify and validate the functional design. These requirements reflect the application of human factors engineering principles as they apply to the human-machine interface during plant operational states and accident conditions (including design basis and design extension conditions), as defined in IAEA SSR-2/1 and IAEA NP-T-3.16. This third edition cancels and replaces the second edition published in 2009. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) to review the usage of the term “task” ensuring consistency between IEC 60964 and IEC 61839; b) to clarify the role, functional capability, robustness and integrity of supporting services for the MCR to promote its continued use at the time of a severe accident or extreme external hazard; c) to review the relevance of the standard to the IAEA safety guides and IEC SC 45A standards that have been published since IEC 60964:2009 was developed; d) to clarify the role and meaning of “task analysis”, e) to further delineate the relationships with derivative standards (i.e. IEC 61227, IEC 61771, IEC 61772, IEC 61839, IEC 62241 and others of relevance to the control room design); f) to consider its alignment with the Human Factors Engineering principles, specifically with the ones of IAEA safety guide on Human Factors (DS-492) to be issued.
Področje projekta (slovensko): Na voljo je IEC 60964:2018, ki vsebuje mednarodni standard in njegovo različico z revizijami, ki prikazujejo vse spremembe tehnične vsebine v primerjavi s prejšnjo izdajo. 60964:2018 določa zahteve za vmesnik človek-stroj v nadzornih sobah jedrskih elektrarn. Dokument določa tudi zahteve za izbiro funkcij, zasnove in ureditve vmesnika človek-stroj ter postopke, ki se morajo sistematično uporabljati za preverjanje in validacijo funkcionalne zasnove. Te zahteve odražajo uporabo načel človeškega inženiringa, saj se uporabljajo za vmesnik človek-stroj med obratovalnimi obdobji elektrarne in nezgodnimi razmerami (vključno s predvidenimi in nepredvidenimi pogoji), kot je opredeljeno v dokumentih IAEA SSR-2/1 in IAEA NP-T-3.16. Tretja izdaja razveljavlja in nadomešča drugo izdajo, objavljeno leta 2009. Ta izdaja je tehnično popravljena izdaja. Ta izdaja vključuje naslednje znatne tehnične spremembe glede na prejšnjo izdajo: a) pregledati uporabo izraza »naloga«, da se zagotovi skladnost med standardoma IEC 60964 in IEC 61839; b) razjasniti vlogo, funkcionalno sposobnost, robustnost in celovitost podpornih storitev za največjo trajno zmogljivost (MCR) za spodbujanje neprekinjene uporabe v času hujše nesreče ali izredne zunanje nevarnosti; c) pregledati ustreznost standarda za varnostne priročnike IAEA in standarde IEC SC 45A, ki so bili objavljeni po tem, ko je bil pripravljen IEC 60964:2009; d) razjasniti vlogo in pomen »analize nalog«; e) nadalje razmejiti povezave z izpeljanimi standardi (tj. IEC 61227, IEC 61771, IEC 61772, IEC 61839, IEC 62241 in drugimi, ki so pomembni za zasnovo nadzorne sobe); f) preučiti uskladitev izdaje z načeli človeškega inženiringa, zlasti z načeli varnostnih napotkov Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) o človeških dejavnikih (DS-492), ki bodo izdani.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN IEC 60964:2019/AC:2019 - Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Zasnova - Popravek AC 30-jul-2019
Nadomešča SIST EN 60964:2010 - Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Zasnova (IEC 60964:2009) 30-jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi