SIST CWA 17865:2022

Oznaka standarda: SIST CWA 17865:2022
Koda projekta: WSFRM001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Requirements and Guidelines for a complete end-to-end mobile forensic investigation chain
Naslov (slovenski): Zahteve in smernice za celotno verigo forenzičnih preiskav mobilnih naprav od začetka do konca
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST CWA 17865:2022 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 07.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-05
Referenčna oznaka: CWA 17865:2022
Področje projekta (angleško): This CEN Workshop Agreement (CWA) focuses on the Personnel, Tools, Processes and Legal and Ethical framework specific for mobile forensics and including the following topics: a) Competencies; b) device seizure; c) data preservation; d) data acquisition; e) data examination and analysis; f) documentation of all investigation steps; g) reporting; h) evaluation and sharing of information with other LEAs; and i) legal and ethical considerations. In addition to the process-related issues, the document covers requirements for new curriculum for training of LEA officers, security practitioners and criminal prosecution experts to ensure that the evidence from mobile devices is court-approved across national borders. It is recognised that national laws and good practices applied at LEAs vary not only between different European countries but also within these countries. This CWA offers a collection of building blocks covering different aspects of mobile forensics allowing for adjustments based on national laws and regulations as well as internal rules and codes of conduct. It allows LEAs from different countries to accommodate their available technical solutions, at the same time offering a standardised collection of procedures and requirements. It should be explicitly stated that it is not possible to cover all the possible related topics for mobile forensics. Detailed subject matters and specialisms such as Cloud Forensics, Cell Site Analysis, Interception of Communications are excluded. Similarly, the rules and regulations about chain of custody in general, plus guidance for transmission of evidence across national boundaries are excluded from this standards document.
Področje projekta (slovensko): Ta dogovor v okviru delavnice Evropskega odbora za standardizacijo (CWA) se osredotoča na osebje, orodja, postopke ter pravni in etični okvir, značilen za forenziko mobilnih naprav, ter vključuje naslednje teme: a) kompetence; b) zaseg naprav; c) ohranitev podatkov; d) pridobivanje podatkov; e) pregled in analiza podatkov; f) dokumentiranje vseh korakov preiskave; g) poročanje; h) vrednotenje in skupna raba informacij z drugimi organi pregona; ter i) pravni in etični vidiki. Ta dokument poleg zadev, povezanih s postopki, obravnava tudi zahteve glede novega učnega načrta za usposabljanje uslužbencev organov pregona, varnostnih strokovnjakov in strokovnjakov za kazenski pregon, s čimer se zagotovi veljavnost sodno odobrenih dokazov iz mobilnih naprav tudi zunaj državnih meja. Znano je, da se nacionalni zakoni in dobre prakse, ki jih uporabljajo organi pregona, razlikujejo ne le med različnimi evropskimi državami, ampak tudi znotraj teh držav. Ta dogovor v okviru delavnice Evropskega odbora za standardizacijo ponuja zbirko gradnikov, ki zajemajo različne vidike forenzike mobilnih naprav, kar omogoča prilagoditve na podlagi nacionalnih zakonov in predpisov ter notranjih pravil in kodeksov ravnanja. Organom pregona iz različnih držav omogoča, da prilagodijo svoje razpoložljive tehnične rešitve ter obenem zagotavlja standardizirano zbirko postopkov in zahtev. Izrecno naj se navede, da ni mogoče zajeti vseh možnih povezanih tem za forenziko mobilnih naprav. Podrobne tematike in posebne tehnike, kot so forenzika v oblaku, analiza baznih postaj in prestrezanje komunikacij, niso vključene. Podobno so iz tega dokumenta izključeni pravila in predpisi glede verige skrbništva na splošno ter smernice za prenos dokazov prek državnih meja.

Najbolje prodajani standardi