SIST EN 4179:2017

Oznaka standarda: SIST EN 4179:2017
Koda projekta: 04003895
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-destructive testing
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Usposobljenost in odobritev osebja za neporušitveno preskušanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 4179:2017 angleški jezik Active SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.100.30 19.100 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-03
Področje projekta (angleško): This European Standard establishes the minimum requirements for the qualification and certification of personnel performing nondestructive testing (NDT), nondestructive inspection (NDI), or nondestructive evaluation (NDE) in the aerospace manufacturing, service, maintenance and overhaul industries. For the purposes of this standard, the term NDT will be used and will be considered equivalent to NDI and NDE. In Europe, the term “approval” is used to denote a written statement by an employer that an individual has met specific requirements and has operating approval. Certification per EN ISO/CEI 17024 is required by this standard when specified by local or regulatory requirements. The term “certification” as defined in 3.1 is used throughout this standard as a substitute for the term “approval”. Except when otherwise specified in the written practice, certification in accordance with this standard includes operating approval.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa minimalne zahteve za usposobljenost in certificiranje osebja, ki opravlja neporušitveno preskušanje (NDT), neporušitveno pregledovanje (NDI) ali neporušitveno vrednotenje (NDE) v letalski in vesoljski proizvodnji, servisu, vzdrževanju in obnovi. Za namene tega standarda se izraz neporušitveno preskušanje (NDT) uporablja in obravnava kot enakovreden neporušitvenemu pregledovanju in vrednotenju (NDI in NDE). V Evropi se izraz »odobritev« uporablja za pisno izjavo delodajalca, da posameznik izpolnjuje posebne zahteve in ima odobritev za opravljanje dela. Če tako določajo lokalni ali zakonski predpisi, ta standard zahteva certificiranje v skladu s standardom EN ISO/CEI 17024. Izraz »certificiranje«, kakor je opredeljeno v točki 3.1, se v tem standardu uporablja kot nadomestek za izraz »odobritev«. Razen če ni drugače določeno v pisni praksi, certificiranje v skladu s tem standardom vključuje tudi odobritev za opravljanje dela.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 4179:2010 - Aeronavtika - Usposobljenost in odobritev osebja za neporušitveno preskušanje 18-jan-2017
Revidiran SIST EN 4179:2010 - Aeronavtika - Usposobljenost in odobritev osebja za neporušitveno preskušanje 01-jun-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi