SIST EN ISO 3210:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 3210:2018
Koda projekta: 00132292
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): AAnodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after immersion in acid solution(s) (ISO 3210:2017)
Naslov (slovenski): Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocena kakovosti zatesnjenih anodno oksidiranih plasti z merjenjem izgube mase po raztapljanju v kislih raztopinah (ISO 3210:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 3210:2018 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: INEK - Neželezne kovine
ICS: 25.220.20 77.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN ISO 3210:2017
Področje projekta (angleško): This document specifies methods of assessing the quality of sealed anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys by measurement of the loss of mass after immersion in acid solution(s). It consists of the following two methods. — Method 1: Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after immersion in a phosphoric acid based solution without prior acid treatment. — Method 2: Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after immersion in a phosphoric acid based solution with prior acid treatment. Method 1 is applicable to anodic oxidation coatings intended for decorative or protective purposes or where resistance to staining is important. Method 2 is applicable to anodic oxidation coatings intended for outdoor architectural purposes. For less severe applications, Method 1 can be more suitable. The methods are not applicable to the following: — hard-type anodic oxidation coatings which normally are not sealed; — anodic oxidation coatings that have been sealed only in dichromate solutions; — anodic oxidation coatings produced in chromic acid solutions; — anodic oxidation coatings that have undergone treatment to render them hydrophobic. NOTE 1 The methods assess the quality of hydrothermal sealing applied to anodized aluminium. They can be appropriate for other sealing methods. NOTE 2 The methods are destructive and can serve as reference methods in case of doubt or dispute regarding the results of the test for loss of absorptive power (see ISO 2143) or the measurement of admittance (see ISO 2931).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metode ocenjevanje kakovosti zatesnjenih anodno oksidiranih plasti na aluminiju in njegovih zlitinah z merjenjem izgube mase po raztapljanju v kislih raztopinah. Vključuje v nadaljevanju opisani metodi. – 1. metoda: Ocena kakovosti zatesnjenih anodno oksidiranih plasti z merjenjem izgube mase po raztapljanju v raztopini na osnovi fosforne kisline brez predhodne obdelave s kislino. – 2. metoda: Ocena kakovosti zatesnjenih anodno oksidiranih plasti z merjenjem izgube mase po raztapljanju v raztopini na osnovi fosforne kisline s predhodno obdelavo s kislino. 1. metoda se uporablja za anodno oksidirane plasti, predvidene za dekorativne ali zaščitne namene, ali kadar je pomembna odpornost na obarvanje. 2. metoda se uporablja za anodno oksidirane plasti, predvidene za arhitekturne namene na prostem. Za primere uporabe v manj zahtevnih pogojih je morda primernejša 1. metoda. Metodi se ne uporabljata za: – trde anodno oksidirane plasti, ki običajno niso zatesnjene; – anodno oksidirane plasti, ki so bile zatesnjene izključno v raztopinah dikromata; – anodno oksidirane plasti, pridobljene v raztopinah s kromovo kislino; – anodno oksidirane plasti, ki so bile obdelane za namene hidrofobnosti. OPOMBA 1: Metodi omogočata oceno kakovosti hidrotermalne zatesnitve, ki se uporablja za anodiziran aluminij. Primerni sta lahko za druge metode tesnjenja. OPOMBA 2: Metodi sta porušitveni in se lahko v primeru dvoma ali spora glede rezultatov preskušanja za izgubo absorpcijske moči (glej ISO 2143) ali meritev sprejema (glej ISO 2931) uporabljata kot referenčni metodi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 3210:2010 - Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ocenitev kakovosti zatesnjenih anodno oksidiranih plasti z izgubo mase po raztapljanju preskušancev v vodni raztopini fosforne in kromove kisline, predhodno obdelanih s kislino (ISO 3210:2010) 01-Feb-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi