SIST EN 17111:2019

Oznaka standarda: SIST EN 17111:2019
Koda projekta: 00216103
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of virucidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus s steklenim nosilcem za vrednotenje virucidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov za instrumente, ki se uporabljajo v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 17111:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 11.080.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-01
Referenčna oznaka: EN 17111:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for virucidal activity of chemical disinfectant products that form a homogeneous, physically stable preparation when diluted with hard water - or in the case of ready-to-use products - with water. This European Standard applies to products that are used in the medical area for disinfecting instruments by immersion - even if they are not covered by the EEC/93/42 Directive on Medical Devices. This European Standard applies to areas and situations where disinfection is medically indicated. Such indications occur in patient care, for example: a) in hospitals, in community medical facilities and in dental institutions; b) in clinics of schools, of kindergartens and of nursing homes; c) and may occur in the workplace and in the home. It may also include services such as laundries and kitchens supplying products directly for the patients. NOTE 1 the method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances under the conditions in which they are used. NOTE 2 This method corresponds to a phase 2, step 2 test. EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to "use recommendations".
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preskusno metodo in minimalne zahteve za virucidno delovanje kemičnih razkužil, ki tvorijo homogen, fizikalno stabilen pripravek, če so razredčena s trdo vodo ali, pri proizvodih, ki so pripravljeni za uporabo, z vodo. Ta evropski standard se uporablja za izdelke, ki se uporabljajo v humani medicini za dezinfekcijo instrumentov s potopitvijo – tudi če niso zajeti v Direktivi EGS/93/42 o medicinskih pripomočkih. Ta evropski standard se uporablja za področja in primere, ko obstajajo zdravniške indikacije za dezinfekcijo. Te indikacije se pojavljajo pri negi bolnikov, na primer: a) v bolnišnicah, skupnih zdravstvenih in zobozdravstvenih ustanovah; b) v klinikah šol, vrtcev in domov za starejše; c) in lahko nastanejo na delovnem mestu ali doma. Vključujejo lahko tudi storitve, kot so pralnice in kuhinje, ki proizvode dostavljajo neposredno bolnikom. OPOMBA 1: Opisana metoda je namenjena določevanju dejavnosti komercialnih oblik ali aktivnih snovi pod pogoji, v katerih se uporabljajo. OPOMBA 2: Ta metoda ustreza preskusu stopnje 2 faze 2. Standard EN 14885 podrobno določa razmerje med različnimi preskusi in »priporočili za uporabo«.

Najbolje prodajani standardi