SIST EN 12353:2013

Oznaka standarda: SIST EN 12353:2013
Koda projekta: 00216076
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Shranjevanje preskusnih organizmov za določanje baktericidnega (vključno Legionella), mikobaktericidnega, sporocidnega, fungicidnega in virucidnega (vključno bakteriofagi) delovanja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12353:2013 angleški jezik Withdrawn SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 07.100.99 71.100.35
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Razveljavitev: 01-Jan-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-01
Referenčna oznaka: EN 12353:2013
Področje projekta (angleško): This Technical Specification establishes the method of delivering service and network information within a TPEG service. The TPEG-SNI application is designed to allow the efficient and language independent delivery of information about the availability of the same service on another bearer channel or similar service data from another service provider, directly from service provider to end-users. The term "application" is used in TPEG specifications to describe specific applications which are at the highest layer of the ISO/OSI protocol stack (ISO/IEC 7498-1). Each TPEG application (e.g. TPEG-RTM) is assigned a unique number that is called the Application IDentification (AID). An AID is defined whenever a new application is developed. The AID is used within the TPEG-Service and Network Information Application (this document) to indicate how to process TPEG content and allows routing of data to an appropriate application decoder. AID = 0000 is assigned to the TPEG-SNI application described in this Technical Specification. A number of tables of information are described, which provide comprehensive options for describing services, their timing, content, geographical coverage, etc. In all TPEG streams it is mandatory to deliver to so-called GST. Additionally, it is possible to signal linkage of content between different bearers and services.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija določa metodo za zagotavljanje informacij o storitvah in omrežjih v storitvi TPEG. Aplikacija TPEG-SNI je zasnovana za omogočanje učinkovite in jezikovno neodvisne dostave informacij o razpoložljivosti enake storitve na drugem nosilnem kanalu ali podobnih podatkov o storitvah drugega ponudnika storitev, in sicer neposredno od ponudnika storitev do končnih uporabnikov. Izraz »aplikacija« se v specifikacijah TPEG uporablja za opis posebnih aplikacij, ki so na najvišji plasti sklada protokolov ISO/OSI (ISO/IEC 7498-1). Vsaki aplikaciji TPEG (npr. TPEG-RTM) se dodeli enolična številka, tj. identifikacija aplikacije (AID). AID se opredeli ob razvoju nove aplikacije. AID se v aplikaciji TPEG za informacije o storitvah in omrežjih (ta dokument) uporablja za določanje načina obdelave vsebine TPEG in omogoča usmerjanje podatkov v ustrezen aplikacijski odkodirnik. AID = 0000 se dodeli aplikaciji TPEG-SNI, opisani v tej tehnični specifikaciji. Opisanih je več preglednic z informacijami, ki zagotavljajo izčrpne možnosti za opis storitev, njihovega časovnega razporeda, vsebine, geografske pokritosti itn. V vseh tokovih TPEG je obvezna dostava do t. i. GST. Poleg tega je možno signaliziranje povezav vsebine med različnimi nosilci in storitvami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 12353:2022 - Kemična razkužila in antiseptiki - Shranjevanje preskusnih organizmov za določanje baktericidnega (vključno Legionella), mikobaktericidnega, sporocidnega, fungicidnega in virucidnega (vključno bakteriofagi) delovanja 01-Jan-2022
Nadomešča SIST EN 12353:2006 - Kemična razkužila in antiseptiki – Shranjevanje preskusnih organizmov za določanje baktericidnega, sporocidnega in fungicidnega delovanja 01-Jul-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi