SIST EN IEC 60127-8:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60127-8:2019
Koda projekta: 62700
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Miniature fuses - Part 8: Fuse resistors with particular overcurrent protection (IEC 60127-8:2018)
Naslov (slovenski): Miniaturne varovalke - 8. del: Varovalčni upori s posebno nadtokovno zaščito (IEC 60127-8:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60127-8:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EVA - Električne varovalke
ICS: 29.120.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Referenčna oznaka: EN IEC 60127-8:2018
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60127 relates to fuse resistors with particular overcurrent protection rated up to AC 500 V and/or DC 500 V for printed circuits and other substrate systems, used for the protection of electric appliances, electronic equipment and component parts thereof, normally intended to be used indoors. It does not apply to fuse resistors with particular overcurrent protection for appliances intended to be used under special conditions, such as in a corrosive or explosive atmosphere. The object of this part of IEC 60127 is a) to establish uniform requirements for fuse resistors with particular overcurrent protection so as to protect appliances or parts of appliances in the most suitable way; b) to define the performance of the fuse resistors with particular overcurrent protection, so as to give guidance to manufacturers of electrical appliances and electronic equipment and to ensure replacement of fuse resistors with particular overcurrent protection by those of similar dimensions and characteristics; c) to establish uniform test methods for fuse resistors with particular overcurrent protection, so as to allow verification of the values (for example rated dissipation, functioning characteristic and rated breaking capacity values) specified by the manufacturer. Manufacturers of fuse resistors with particular overcurrent protection shall ensure on their own responsibility that their products comply with the requirements of the resistor-related standards IEC 60115-1, IEC 60115-4-101 and IEC 60115-4-1021. This part of IEC 60127 applies in addition to the requirements of IEC 60127-1.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60127 se nanaša na varovalčne upore s posebno nadtokovno zaščito z nazivno vrednostjo do vključno 500 V izmenične napetosti in/ali 500 V enosmerne napetosti za tiskana vezja in sisteme z drugo podlago ter se uporabljajo za zaščito električnih naprav in elektronske opreme ter njihovih sestavnih delov, ki so običajno namenjeni za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporablja se za varovalčne upore s posebno nadtokovno zaščito za naprave, namenjene uporabi pod posebnimi pogoji, na primer v korozivnem ali eksplozivnem ozračju. Namen tega dela standarda IEC 60127 je: a) vzpostaviti enotne zahteve za varovalčne upore s posebno nadtokovno zaščito, tako da se zagotovi najprimernejša zaščita naprav ali delov naprav; b) opredeliti zmogljivost varovalčnih uporov s posebno nadtokovno zaščito, tako da se proizvajalcem električnih naprav in elektronske opreme podajo smernice ter se zagotovi zamenjava varovalčnih uporov s posebno nadtokovno zaščito z varovalčnimi upori podobnih mer in lastnosti; c) vzpostaviti enotne preskusne metode za varovalčne upore s posebno nadtokovno zaščito, tako da se omogoči preverjanje vrednosti (na primer hitrost odvajanja, lastnost delovanja in nazivne vrednosti zmogljivosti prekinitve), ki jih določi proizvajalec. Proizvajalci varovalčnih uporov s posebno nadtokovno zaščito morajo na lastno odgovornost zagotoviti, da so njihovi proizvodi v skladu z zahtevami standardov IEC 60115-1, IEC 60115-4-101 in IEC 60115-4-1021 v zvezi z upori. Ta del standarda IEC 60127 se poleg tega uporablja za zahteve iz standarda IEC 60127-1.

Najbolje prodajani standardi