SIST EN 16252:2013

Oznaka standarda: SIST EN 16252:2013
Koda projekta: 00397002
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Horizontal baling presses - Safety requirements
Naslov (slovenski): Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov - Vodoravno delujoče stiskalnice za bale - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16252:2013 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.030.40 25.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-06
Referenčna oznaka: EN 16252:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the safety requirements for the design, manufacture and information for safe use of horizontal baling presses for compacting waste material or recyclable fractions (e.g. paper, plastics, textiles, cans, cardboard, mixed waste), hereafter referred to as materials. It covers only machines fed by conveyors or by feed hoppers where the bales are bound manually or automatically. The feed hoppers covered by this European Standard are only fed mechanically or by hand. The scope of this European Standard includes any mechanical feed equipment, such as belt type loading and feed conveyors or bin lifts, forming an integral part of the baling press assembly. However, pneumatic conveying systems are outside the scope of this European Standard. This European Standard does not apply to cranes, lift trucks or other mobile plant used to load materials into the feed hopper. Nor does it apply to hazards arising from loading the feed hopper using cranes, lift trucks or other mobile plant. This European Standard does not apply to pre-conditioning equipment connected at the inlet side of the feed hopper (e.g. sorter, shredder, stand-alone perforator), nor to equipment at the outlet side of the baling press. This European Standard does not deal with suction and de-dusting mechanisms. This European Standard does not apply to hazards arising from the materials being processed (e.g. asbestos, clinical waste, aerosol containers). This European Standard does not cover risks arising from installation of baling presses in places accessible to the public. All hazards mentioned in Clause 4 are dealt with in this European Standard. This European Standard is not applicable for horizontal baling presses which are manufactured before the date of its publication as an European Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa varnostne zahteve za obliko, izdelavo in informacije za varno uporabo vodoravno delujočih stiskalnic za bale za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov (npr. papirja, plastike, tekstila, pločevine, kartona, mešanih odpadkov), v nadaljevanju: materiali. Vključeni so samo stroji, ki se napajajo iz tekočih trakov oziroma naprav za odmerjanje hrane, pri katerih se bale vežejo ročno ali avtomatsko. Naprave za odmerjanje hrane, obravnavane v tem evropskem standardu, se napajajo samo mehansko ali ročno. Področje uporabe tega evropskega standarda vključuje vso mehansko opremo za odmerjanje hrane (npr. tračni način nalaganja in naprave za odmerjanje hrane oziroma stroje za dviganje), ki tvori nepogrešljiv del sestavov za stiskanje bal. Pnevmatski sistemi za prenos ne spadajo na področje uporabe tega evropskega standarda. Ta evropski standard ne velja za dvigala, viličarje ali druge premične obrate, ki se uporabljajo za nalaganje materialov v naprave za odmerjanje hrane. Prav tako ne velja za nevarnosti, ki izvirajo iz nalaganja naprav za odmerjanje hrane z uporabo dvigal, viličarjev ali drugih premičnih obratov. Ta evropski standard ne velja za opremo za predhodno pripravo, povezano z vhodno stranjo naprave za odmerjanje hrane (npr. naprava za sortiranje, drobilnik, samostoječi perforator), in za opremo na izhodni strani stiskalnice bal. Ta evropski standard ne obravnava mehanizmov za sesanje in odstranjevanje prahu. Ta evropski standard ne velja za nevarnosti, ki izvirajo iz predelave materialov (npr. azbesta, kliničnih odpadkov, vsebnikov za aerosole). Ta evropski standard ne zajema nevarnosti, ki izvirajo iz namestitve stiskalnic bal na mestih, dostopnih javnosti. Vse nevarnosti, navedene v točki 4, so obravnavane v tem evropskem standardu. Ta evropski standard se ne uporablja za vodoravno delujoče stiskalnice bal, ki so bile izdelane, preden je bil objavljen kot standard EN.

Najbolje prodajani standardi