SIST-TP CEN/TR 16227:2011

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16227:2011
Koda projekta: 00019386
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Recommendation for terminology and characterisation of bio-lubricants and bio-based lubricants
Naslov (slovenski): Tekoči naftni proizvodi - Biomaziva - Priporočila za terminologijo in opis značilnosti biomaziv in biološko razgradljivih maziv
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16227:2011 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-10
Referenčna oznaka: CEN/TR 16227:2011
Področje projekta (angleško): This Technical Report gives information about bio-lubricants and recommendations for bio-lubricant (and biobased lubricant) related terminology. These recommendations are based on a discussion of commonly used terms in this field. This Technical Report also briefly describes the current test methods in relation to the characterization of biolubricants. It presents recommendations for related standards in the field of biodegradability, product functionality, impact on greenhouse gas emissions and the amount of different renewable raw materials and/or different bio-based contents used during manufacturing of such bio-lubricants forming one product group. The criteria of the European Ecolabel for Lubricants (“EEL”) [2] include the terms discussed in this paper.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo podaja podatke o biomazivih in priporočila za terminologijo, ki se nanaša na biomaziva (in biološko razgradljiva maziva). Ta priporočila temeljijo na razpravi o splošno uporabljenih izrazih na tem področju. To tehnično poročilo tudi na kratko opisuje trenutne preskusne metode, ki se nanašajo na opis značilnosti biomaziv. Predstavlja priporočila za povezane standarde na področju biorazgradljivosti, funkcionalnosti proizvodov, vpliva na emisije toplogrednih plinov in količino različnih obnovljivih surovin in/ali različnih biološko razgradljivih snovi, ki se uporabljajo pri izdelavi takih biomaziv, ki tvorijo eno skupino proizvodov. Merila evropskega Znaka za okolje za maziva (»EEL«) [2] zajemajo izraze, obravnavane v tem dokumentu.

Najbolje prodajani standardi