SIST EN 9116:2016

Oznaka standarda: SIST EN 9116:2016
Koda projekta: 04003933
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Notice of Change (NOC) Requirements
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Zahteve za sporočilo o spremembah
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9116:2016 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-03
Referenčna oznaka: EN 9116:2015
Področje projekta (angleško): The aviation, space, and defence industries rely on the development and manufacture of complex products comprised of multiple systems, subsystems, and components each designed by individual designers (design activities) at various levels within the supply chain. Each design activity controls various aspects of the configuration and specifications related to the product. When a change to design information is requested or required, the change has to be evaluated against the impacts to the higherlevel system. Proposed changes to design information that the design activity identifies to be minor and have no effect on their product requirements or specifications have the potential to be concurrently implemented and approved, where authorized to do so. Changes that affect customer mandated requirements or specifications shall be approved prior to implementation. In many cases, the design activity is not the design approver or authority; ultimate approval may be several layers above the design activity. Submitting NOC data either electronically or conventionally on paper is subject to the terms and conditions of the customer’s contract. This also includes, where applicable, data access under the regulations of export control. The process of exchanging, coordinating, and approving NOC data varies with the multiple relationships and agreements among all organizations concerned. The information provided by this European Standard forms the architecture for submitting and managing data that allows for concise and accurate communication using various methods. One objective of this European Standard is to provide the definition of a data set that can be integrated into any form of communication (e.g., electronic data interchange, submission of conventional paper forms). If all or part of this European Standard is invoked in the contract, design activities and design holders (i.e., the organization responsible for the design) that have responsibility for change management of products used on other higher-level designs shall use the information and processes defined in this European Standard, and in accordance with the contract, for submitting change notifications to customers.
Področje projekta (slovensko): Letalska, vesoljska in obrambna industrija se zanaša razvoj in proizvodnjo kompleksnih izdelkov, ki jih sestavljajo številni sistemi, podsistemi in komponente, pri čemer vsako od njih projektirajo posamezni projektanti (projektne dejavnosti) na različnih ravneh v dobavni verigi. Vsaka projektna dejavnost nadzira določene vidike konfiguracije in specifikacij v zvezi z izdelkom. Kadar je potrebna ali zahtevana sprememba projektnih informacij, je treba analizirati vplive te spremembe na sistem na višji ravni. Predlagane spremembe projektnih informacij, za katere projektna dejavnost prepozna, da so manjšega obsega in ne vplivajo na zahteve ali specifikacije njihovega izdelka, so lahko sočasno implementirane in odobrene, kjer je to odobreno. Spremembe, ki vplivajo na zahteve ali specifikacije stranke, je treba odobriti pred implementacijo. Projektna dejavnost v številnih primerih nima pooblastil za odobritev zasnove, temveč je končna odobritev lahko dodeljena šele nekaj ravni višje od projektne dejavnosti. Elektronsko ali običajno papirno predložitev podatkov sporočila o spremembah (NOC) urejajo pogoji in določila pogodbe s stranko. To prav tako vključuje, kjer je to primerno, dostop do podatkov v okviru predpisov za nadzor izvoza. Proces izmenjave, usklajevanja in odobritve podatkov sporočila o spremembah se razlikuje glede na mnoga razmerja in pogodbe med zadevnimi organizacijami. Informacije, ki jih zagotavlja ta evropski standard, tvorijo arhitekturo za predložitev in upravljanje podatkov, ki prek različnih metod omogoča jedrnato in natančno komunikacijo. Eden od ciljev tega evropskega standarda je opredeliti nabor podatkov, ki ga je mogoče integrirati v katero koli obliko komunikacije (npr. elektronska izmenjava podatkov, predložitev običajnih papirnih obrazcev). Če se v pogodbi navede sklic na ta celotni evropski standard ali njegov del, projektne dejavnosti in imetniki projekta (tj. organizacija, odgovorna za projektiranje), ki so odgovorni za upravljanje sprememb izdelkov, uporabljenih na višjih ravneh projektiranja, uporabijo informacije in procese, opredeljene v tem evropskem standardu, in – v skladu s pogodbo – strankam predložijo sporočila o spremembah.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 9116:2022 - Aeronavtika - Sporočilo dobavitelja o spremembi 02-Mar-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi