SIST-TS CEN/TS 16326:2013

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 16326:2013
Koda projekta: 00331085
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail
Naslov (slovenski): Poštne storitve - Hibridna pošta - Funkcionalne specifikacije za elektronske poštne pošiljke
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 16326:2013 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-05
Referenčna oznaka: CEN/TS 16326:2013
Področje projekta (angleško): This Technical Specification constitutes the functional specification of a secure electronic postal service, referred to as the postal registered electronic mail or PReM service. PReM provides a trusted and certified electronic mail exchange between mailer, postal operators and addressee/mailee. In addition, evidence of corresponding events and operations within the scope of PReM will be generated and archived for future attestation. The PReM service is defined by reference to the concepts, schemas and operations defined in CEN/TS 15121-1:2011. It utilises six SePS operational verbs (CheckIntegrity, LogEvent, Postmark, RetrieveResults, Sign and Verify) and the five additional server-side operational verbs (SendMessagetoDestination, Subscribe Notification, UnscbscribeNotification, RejectMessage and ReceiveNotification) to fulfil the operational requirements of a PReM System. Return of Investment (ROI), market potential, revenues model, business plan and pricing policy are outside the scope of this functional specification. Postal operators are advised to make the necessary marketing study and research prior to considering leasing, procuring or developing such a PReM system in accordance with this functional specification.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija sestavlja funkcijsko specifikacijo varovane elektronske poštne storitve, imenovane elektronske poštne pošiljke ali storitev PReM. Storitev PReM zagotavlja zaupanja vredno in certificirano izmenjavo elektronske pošte med pošiljateljem, poštnimi operaterji in naslovnikom. Poleg tega se zapisi o ustreznih dogodkih in postopkih v okviru cilja PReM ustvarjajo in shranjujejo za njihovo morebitno uporabo v prihodnosti. Storitev PReM določa povezava s koncepti, shemami in postopki, opredeljenimi v standardu CEN/TS 15121-1:2011. Uporabljenih je šest operativnih glagolov SePS (CheckIntegrity, LogEvent, Postmark, RetrieveResults, Sign in Verify) in pet dodatnih strežniških operativnih glagolov (SendMessagetoDestination, SubscribeNotification, UnsubscribeNotification, RejectMessage in ReceiveNotification), da so izpolnjene operativne zahteve sistema PReM. Donosnost naložb (ROI), tržni potencial, prihodkovni model, poslovni načrt in cenovna politika so zunaj obsega te funkcijske specifikacije. Poštnim operaterjem se svetuje, naj, preden pomislijo na zakup, nabavo ali razvitje takšnega sistema PReM v skladu s to funkcionalno specifikacijo, izvedejo potrebno tržno študijo in raziskavo.

Najbolje prodajani standardi