SIST ISO 26324:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 26324:2013
Koda projekta: 043506
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Digital object identifier system
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Sistem identifikatorjev digitalnega objekta
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 26324:2013 angleški jezik Active SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the syntax, description and resolution functional components of the digital object identifier system, and the general principles for the creation, registration and administration of DOI names (where DOI is an acronym for "digital object identifier"). This International Standard defines the syntax for a DOI name, which is used for the identification of an object of any material form (digital or physical) or an abstraction (such as a textual work) where there is a functional need to distinguish it from other objects. The DOI name does not replace, nor is it an alternative for, an identifier used in another scheme, such as the schemes defined by ISO/TC 46/SC 9. This International Standard describes how the DOI system can be used in conjunction with another identifier scheme (for example, to provide additional functionality, such as resolution, where this is not already available), and how the character string of that other scheme can be integrated into the DOI system through the DOI metadata record and/or the DOI syntax. This International Standard does not specify specific technologies to implement the syntax, description and resolution functional components of the digital object identifier system.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa skladnjo, opis in ločljivost funkcionalnih sestavin sistema identifikatorjev digitalnega objekta in splošna načela za oblikovanje, registracijo in upravljanje imen DOI (DOI je kratica za »identifikator digitalnega objekta«). Ta mednarodni standard določa skladnjo imena DOI, ki se uporablja za identifikacijo objekta v kakršni koli materialni (digitalni ali fizični) ali abstraktni obliki (kot je besedilo), kadar obstaja funkcionalna potreba po njenem razločevanju od drugih objektov. Ime DOI ne nadomešča in ni alternativa za identifikator, ki se uporablja v drugi shemi, kot so sheme iz standarda ISO/TC 46/SC 9. Ta mednarodni standard opisuje, kako se sistem DOI lahko uporablja skupaj z drugo identifikacijsko shemo (na primer, da se zagotovi dodatna funkcionalnost, kot je ločljivost, kjer še ni na voljo), in kako se lahko niz znakov druge sheme vključi v sistem DOI prek zapisa metapodatkov DOI in/ali skladnje DOI. Ta mednarodni standard ne določa specifičnih tehnologij za implementacijo skladnje, opisa in ločljivosti funkcionalnih sestavin sistema identifikatorjev digitalnega objekta.

Najbolje prodajani standardi