SIST-TS CEN ISO/TS 22391-7:2012

Oznaka standarda: SIST-TS CEN ISO/TS 22391-7:2012
Koda projekta: 00155737
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/PRF TS 22391-7:2011)
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za napeljave z vročo in hladno vodo - Polietilen s povišano temperaturno odpornostjo (PE-RT) - 7. del: Navodilo za ugotavljanje skladnosti (ISO/PRF TS 22391-7:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN ISO/TS 22391-7:2012 angleški jezik Withdrawn SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 23.040.01 91.140.60 93.025
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-01
Razveljavitev: 01-mar-2019
Referenca razveljavitve: Sporocila 2019-03
Referenčna oznaka: CEN ISO/TS 22391-7:2011
Področje projekta (angleško): This Technical SPECIFICATION gives guidance for the assessment of conformity to be included in the manufacturer's quality plan as part of his quality system. This Technical Specification includes: a) requirements for materials, components, joints and assemblies given in the applicable Part(s) of ISO/FDIS 22391; b) requirements for the manufacturer's quality system; NOTE 1 It is recommended that the quality system conforms to ISO 9001:2000[2]. c) definitions and procedures to be applied if third party certification is involved. NOTE 2 If third party certification is involved, it is recommended that the certification body is accredited to EN 45011[3] or EN 45012[4], as applicable. In conjunction with the other Parts of ISO/FDIS 22391 (see Foreword), this Part is applicable to Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) piping systems intended to be used for hot and cold water installations within buildings for the conveyance of water, whether or not intended for human consumption (domestic systems), under design pressures and temperatures appropriate to the class of application (see Table 1 of ISO/FDIS 22391-1:(2008)).
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija podaja navodilo za ugotavljanje skladnosti, ki bo vključeno v načrt kakovosti proizvajalca kot del sistema kakovosti. Ta tehnična specifikacija vključuje: a) zahteve za materiale, sestavne dele, spoje in sklope, podane v tistih delih ISO/FDIS 22391, ki se uporabljajo; b) zahteve za sistem kakovosti proizvajalca; OPOMBA 1: priporoča se, da je sistem kakovosti v skladu z ISO 9001:2000[2]; c) definicije in postopke, ki se uporabljajo, če je vključeno certificiranje tretje osebe. OPOMBA 2: Če je vključeno certificiranje tretje osebe, se priporoča, da je certifikacijski organ akreditiran po EN 45011[3] ali EN 45012[4], kot je ustrezno. Ta del v povezavi z drugimi deli ISO/FDIS 22391 (glej predgovor) velja za polietilenske cevne sisteme s povišano temperaturno odpornostjo (PE-RT)za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za prenašanje vode, ne glede na to, ali je voda namenjena prehrani ljudi (domači sistemi), pod računskimi tlaki in temperaturami, primernimi za razred uporabe (glej preglednico 1 iz ISO/FDIS 22391-1:(2008)).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST-TS CEN ISO/TS 22391-7:2019 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za napeljave z vročo in hladno vodo - Polietilen s povišano temperaturno odpornostjo (PE-RT) - 7. del: Navodilo za ugotavljanje skladnosti (ISO/TS 22391-7:2018) 01-mar-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi