SIST EN ISO 22766:2022

Oznaka standarda: SIST EN ISO 22766:2022
Koda projekta: 00249A41
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials in marine habitats under real field conditions (ISO 22766:2020)
Naslov (slovenski): Polimerni materiali - Ugotavljanje stopnje razpada polimernih materialov v morskih habitatih v realnih terenskih pogojih (ISO 22766:2020)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 22766:2022 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPMA - Polimerni materiali in izdelki
ICS: 13.020.40 83.080.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-01
Referenčna oznaka: EN ISO 22766:2021
Področje projekta (angleško): This document specifies test methods for the determination of the degree of disintegration of plastic materials exposed to marine habitats under real field conditions. The marine areas under investigation are the sandy sublittoral and the sandy eulittoral zone where plastic materials can either be placed intentionally (e.g. biodegradable fishing nets) or end up as litter due to irresponsible human behaviour. This depends on their physical characteristics, form and size of the materials, and on water currents and tidal movements. This document specifies the general requirements of the apparatus, and the procedures for using the test methods described. The determination of the level of disintegration of plastic materials exposed to pelagic zones such as the sea surface or the water column above the seafloor are not within the scope of this document. This document is not suitable for the assessment of disintegration caused by heat or light exposure. The described field test is a disintegration test and not a biodegradation test. Therefore, it cannot be used for demonstrating biodegradation or for making unqualified claims such as "biodegradable in marine environment" and similar.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa preskusne metode za ugotavljanje stopnje razpada polimernih materialov, izpostavljenih morskim habitatom v realnih terenskih pogojih. Morska območja, ki se preiskujejo, so peščena sublitoralna in peščena eulitoralna območja, kjer se lahko polimerni materiali odlagajo namerno (npr. biorazgradljive ribiške mreže) ali zaradi neodgovornega človekovega vedenja tam končajo kot smeti. To je odvisno od njihovih fizičnih lastnosti, oblike in velikosti materialov ter vodnih tokov in plimovanja. Ta dokument določa splošne zahteve naprave in postopke za uporabo opisanih preskusnih metod. Ugotavljanje stopnje razpada polimernih materialov, izpostavljenih pelagičnim območjem, kot je morska gladina ali vodni steber nad morskim dnom, ne spada na področje uporabe tega dokumenta. Ta dokument ni primeren za ocenjevanje razpada zaradi izpostavljenosti toploti ali svetlobi. Opisani terenski preskus je preskus razpadanja in ne preskus biorazgradljivosti, zato ga ni mogoče uporabiti za dokazovanje biorazgradljivosti ali podajanje neustreznih trditev, kot je »biorazgradljivo v morskem okolju«, in podobno.

Najbolje prodajani standardi