SIST EN 61078:2017

Oznaka standarda: SIST EN 61078:2017
Koda projekta: 60119
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Reliability block diagrams (IEC 61078:2016)
Naslov (slovenski): Zanesljivost, blokovni diagrami (IEC 61078:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61078:2017 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 03.120.01 21.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-01
Referenčna oznaka: EN 61078:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard describes: • the requirements to apply when reliability block diagrams (RBDs) are used in dependability analysis; • the procedures for modelling the dependability of a system with reliability block diagrams; • how to use RBDs for qualitative and quantitative analysis; • the procedures for using the RBD model to calculate availability, failure frequency and reliability measures for different types of systems with constant (or time dependent) probabilities of blocks success/failure, and for non-repaired blocks or repaired blocks; • some theoretical aspects and limitations in performing calculations for availability, failure frequency and reliability measures; • the relationships with fault tree analysis (see IEC 61025 [1]) and Markov techniques (see IEC 61165 [2]).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opisuje: • zahteve, ki jih je treba izpolniti, ko se za analizo zagotovljivosti uporabljajo blokovni diagrami zanesljivosti (RBD); • postopke za modeliranje zagotovljivosti sistema z blokovnimi diagrami zanesljivosti; • uporabo blokovnih diagramov zanesljivosti za kvalitativne in kvantitativne analize; • postopke za uporabo modela blokovnih diagramov zanesljivosti za izračun ukrepov razpoložljivosti, pogostosti odpovedi in zanesljivosti za različne vrste sistemov s konstantno (ali časovno odvisno) verjetnostjo blokov uspeha/neuspeha ter za nepopravljene ali popravljene bloke; • nekatere teoretske vidike in omejitve pri izvajanju izračunov za ukrepe razpoložljivosti, pogostosti odpovedi in zanesljivosti; • odnose z analizo drevesa okvar (glejte standard IEC 61025 [1]) in Markove tehnike (glejte standard IEC 61165 [2]).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61078:2007 - Analizne tehnike za zagotovljivost – Zanesljivost, blokovni diagram in Boolove metode (IEC 61078:2006) 29-Nov-2016
Revidiran SIST EN 61078:2007 - Analizne tehnike za zagotovljivost – Zanesljivost, blokovni diagram in Boolove metode (IEC 61078:2006) 11-Feb-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi