SIST EN ISO 16559:2022

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16559:2022
Koda projekta: 00335151
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Solid biofuels - Vocabulary (ISO 16559:2022)
Naslov (slovenski): Trdna biogoriva - Slovar (ISO 16559:2022)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16559:2022 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov
ICS: 01.040.75 75.160.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-04
Referenčna oznaka: EN ISO 16559:2022
Področje projekta (angleško): This international standard determines the terminology and definitions for solid biofuels. According to the scope of the ISO/TC 238 this standard only includes raw and processed material originating from — forestry and arboriculture, — agriculture and horticulture, — aquaculture NOTE 1 Raw and processed material includes woody, herbaceous, fruit and aquatic biomass from the sectors mentioned above. NOTE 2 Chemically treated material does not include halogenated organic compounds or heavy metals at levels higher than those in typical virgin material values or higher than typical values of the country of origin. Materials originating from different recycling processes of end-of-life-products are not within the scope but relevant terms are included for information. Areas covered by ISO/TC28/SC7 “Liquid biofuels” and ISO/TC193 “Natural gas” are excluded. Other standards with a different scope than this International Standard may have different definitions than this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa terminologijo in definicije za trdna biogoriva. Ta standard v skladu s področjem uporabe standarda ISO/TC 238 vključuje le neobdelane in obdelane materiale, ki izvirajo iz: – gozdarstva in gojenja dreves, – kmetijstva in vrtnarstva, – gojenja vodnih organizmov. OPOMBA 1: Surovi in obdelani materiali vključujejo lesno, zelnato, sadno in vodno biomaso iz zgoraj omenjenih sektorjev. OPOMBA 2: Kemično obdelan material ne vsebuje večje količine halogeniranih organskih spojin ali težkih kovin, kot jih vsebujejo običajni primarni materiali, ali količine, večje od običajne v državi izvora. Materiali, ki izvirajo iz različnih procesov recikliranja izrabljenih izdelkov, niso zajeti, vendar so pomembni izrazi vključeni za informativne namene. Področja, ki jih zajemata standarda ISO/TC28/SC7 »Tekoča biogoriva« in ISO/TC193 »Zemeljski plin«, niso zajeta. Drugi standardi z drugačnim področjem uporabe kot ta mednarodni standard lahko vsebujejo drugačne definicije.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 16559:2014 - Trdna biogoriva - Terminologija, definicije in opisi (ISO 16559:2014) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 16559:2014 - Trdna biogoriva - Terminologija, definicije in opisi (ISO 16559:2014) 01-Apr-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi