SIST EN ISO 8589:2010/A1:2014

Oznaka standarda: SIST EN ISO 8589:2010/A1:2014
Koda projekta: CSC01051
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms (ISO 8589:2007/Amd 1:2014)
Naslov (slovenski): Senzorična analiza - Splošno navodilo za načrtovanje prostorov za preskušanje (ISO 8589:2007/Amd 1:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 8589:2010/A1:2014 angleški jezik Active SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 67.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-10
Referenčna oznaka: EN ISO 8589:2010/A1:2014
Področje projekta (angleško): This International Standard provides general guidance for the design of test rooms intended for the sensory analysis of products. It describes the requirements to set up a test room comprising a testing area, a preparation area, and an office, specifying those that are essential or those that are merely desirable. This International Standard is not specific for any product or test type. NOTE The test space can be similar for food and non-food products that are evaluated using sensory methods. However, the test rooms might need to be adapted for each specialized use. Modifications to the design are often needed for specific products and for specific types of testing. This is particularly true if the test rooms are to be used for the evaluation of non-food products. Although many of the general principles are similar, this International Standard does not address test facilities for the specialized examination of products in inspection or in-plant quality-control applications.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard zagotavlja splošna navodila za načrtovanje prostorov za preskušanje, namenjene za senzorično analizo proizvodov. Opisuje zahteve za postavitev preskusne sobe, ki sestoji iz preskusnega območje, območja za pripravo in pisarne ter opredeljuje tiste, ki so osnovne ali tiste, ki so samo zaželene. Ta mednarodni standard ni posebej namenjen za katero koli vrsto proizvoda ali preskusa. OPOMBA: Preskusni prostor je lahko podoben za prehrambene in neprehrambene proizvode, ki se ocenjujejo s senzorično metodo. Vendar je možno, da se morajo preskusne sobe prilagoditi za posamezno specializirano uporabo. Spremembe načrta so pogosto potrebne za določene proizvode in za določene vrste preskušanja. To še posebej drži, če se bodo preskusne sobe uporabile za ocenjevanje neživilskih proizvodov. Čeprav je veliko splošnih načel podobnih, ta mednarodni standard ne naslavlja preskusnih objektov za specializirane preglede proizvodov pri inšpekciji ali uporabe nadzora kakovosti znotraj obrata.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjuje SIST EN ISO 8589:2010 - Senzorična analiza - Splošno navodilo za načrtovanje prostorov za preskušanje (ISO 8589:2007) 01-Oct-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi