SIST EN ISO 5167-5:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 5167-5:2016
Koda projekta: CSF05027
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 5: Cone meters (ISO 5167-5:2016)
Naslov (slovenski): Merjenje pretoka fluida na osnovi tlačne razlike, povzročene z napravo, vstavljeno v polno zapolnjen vod s krožnim prerezom - 5. del: Stožčasta merila (ISO 5167-5:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 5167-5:2016 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMIN - Merilni instrumenti
ICS: 17.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: EN ISO 5167-5:2016
Področje projekta (angleško): This part of ISO 5167 specifies the geometry and method of use (installation and operating conditions) of cone meters when they are inserted in a conduit running full to determine the flow rate of the fluid flowing in the conduit. As the uncertainty of an uncalibrated cone meter might be too high for a particular application, it might be deemed essential to calibrate the flow meter in accordance with Clause 7. This part of ISO 5167 also provides background information for calculating the flow rate and is applicable in conjunction with the requirements given in ISO 5167-1. This part of ISO 5167 is applicable only to cone meters in which the flow remains subsonic throughout the measuring section and where the fluid can be considered as single-phase. Uncalibrated cone meters can only be used within specified limits of pipe size, roughness, β, and Reynolds number. This part of ISO 5167 is not applicable to the measurement of pulsating flow. It does not cover the use of uncalibrated cone meters in pipes sized less than 50 mm or more than 500 mm, or where the pipe Reynolds numbers are below 8 × 104 or greater than 1,2 × 107. A cone meter is a primary device which consists of a cone-shaped restriction held concentrically in the centre of the pipe with the nose of the cone upstream. The design of cone meter defined in this part of ISO 5167 has one or more upstream pressure tappings in the wall, and a downstream pressure tapping positioned in the back face of the cone with the connection to a differential pressure transmitter being a hole through the cone to the support bar, and then up through the support bar. Alternative designs of cone meters are available; however, at the time of writing, there is insufficient data to fully characterize these devices, and therefore, these meters shall be calibrated in accordance with Clause 7.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 5167 določa geometrijo in metodo uporabe (namestitev in pogoji delovanja) stožčastih meril, kadar so ta vstavljena v polno zapolnjen vod za ugotavljanje stopnje pretoka fluida skozi vod. Ker je lahko stopnja negotovosti neumerjenega stožčastega merila previsoka za ustrezni način uporabe, se lahko umerjanje merilnika pretoka obravnava kot bistveno v skladu s točko 7. Ta del standarda ISO 5167 podaja tudi dodatne informacije za izračunavanje stopnje pretoka in se uporablja skupaj z zahtevami, podanimi v standardu ISO 5167-1. Ta del standarda ISO 5167 se uporablja samo za stožčasta merila, ki v predelu merjenja ohranjajo podzvočen pretok in pri katerih se lahko fluid obravnava kot enofazen. Neumerjena stožčasta merila se lahko uporabljajo samo v okviru določenih omejitev glede velikosti cevi, grobosti, koeficienta β in Reynoldsovega števila. Ta del standarda ISO 5167 se ne uporablja za merjenje utripajočega pretoka. Ne obravnava uporabe neumerjenih stožčastih meril v ceveh z velikostjo pod 50 mm ali nad 500 mm, ali pri katerih so Reynoldsova števila za cevi manj kot 8 × 104 ali več kot 1,2 × 107. Stožčasto merilo je osnovna naprava, sestavljena iz stožčastega omejevalnika, ki je postavljen koncentrično v središču cevi, pri čemer je konica stožca obrnjena proti toku. Zasnova stožčastega merila, določenega v tem delu standarda ISO 5167, vključuje vsaj en tlačni odcep v steni (proti toku) in en tlačni odcep (v smeri toka) na zadnji strani stožca s povezavo do prenosnika diferencialnega tlaka v obliki odprtine skozi stožec do opornika in skozi opornik. Na voljo so tudi druge zasnove stožčastih meril, vendar v času pisanja ni zadostnih podatkov za ustrezno označevanje teh naprav. Zaradi tega je treba tovrstna merila umeriti v skladu s točko 7.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 5167-5:2022 - Merjenje pretoka fluida na osnovi tlačne razlike, povzročene z napravo, vstavljeno v polno zapolnjen vod s krožnim prerezom - 5. del: Stožčasta merila (ISO/DIS 5167-5:2021) 15-Sep-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi