SIST HD 60364-7-704:2007

Oznaka standarda: SIST HD 60364-7-704:2007
Koda projekta: 16336
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage electrical installations -- Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations
Naslov (slovenski): Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-704. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Gradbišča (IEC 60364-7-704:2005, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST HD 60364-7-704:2007 slovenski jezik Active SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
SIST HD 60364-7-704:2007 (de) nemški jezik Withdrawn SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
SIST HD 60364-7-704:2007 (EN) angleški jezik Withdrawn SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 91.140.50 91.200
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Oct-2007
Refer. št. objave: Sporocila 2007-10
Razveljavitev: 01-Sep-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-09
Referenčna oznaka: HD 60364-7-704:2007
Področje projekta (angleško): The following requirements are added: The special requirements of this part apply to temporary installations for construction and demolition sites during the period of the construction or demolition work, including for example the following: - construction work of new buildings; - repair, alteration, extension, demolition of existing buildings or parts of existing buildings; - engineering works; - earthworks; - work of similar nature. The requirements apply to fixed or moveable installations. The rules do not apply to - installations covered by the IEC 60621 series 1), where equipment of a similar nature to that used in surface mining applications is involved; - installations in administrative locations of construction sites (offices, cloakrooms, meeting rooms, canteens, restaurants, dormitories, toilets, etc.) where the general rules of Parts 1 to 6 of IEC 60364 apply.
Področje projekta (slovensko): Posebne zahteve tega dela se uporabljajo za začasne inštalacije za gradbišča v času gradnje ali rušenja, vključno npr. z naslednjim: – gradbena dela na novih stavbah, – obnova, predelava, razširitev, rušenje obstoječih stavb ali njihovih delov, – dela, ki se izvajajo med vodenjem gradnje, – zemeljska dela, – druga podobna dela. Zahteve se uporabljajo za stalne in premične inštalacije. Določila se ne uporabljajo za: – inštalacije, ki jih obravnava skupina standardov IEC 60621, kjer se uporablja podobna oprema kot pri površinskih kopih v rudarstvu; – inštalacije v upravnih prostorih gradbišča (pisarne, garderobe, sejne sobe, menze, restavracije, spalnice, toalete itd.), kjer se uporabljajo splošna določila delov 1 do 6 HD 60364. OPOMBA: Za posebne situacije se uporabljajo strožje zahteve, npr. HD 60364-7-706 za prevodno okolje z omejenim gibanjem. Zahteve tega dela se uporabljajo za: – fiksne inštalacije, omejene na sestav, ki vključuje glavno krmilno stikalno napravo in glavno zaščitno napravo; OPOMBA: Mesto, kjer je takšen sestav nameščen, se šteje za vmesnik med napajalnim sistemom in inštalacijami gradbišča. – inštalacije na bremenski strani zgoraj navedenega sestava, ki vključuje premično ali prevozno električno opremo kot del premičnih inštalacij.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST HD 60364-7-704:2018 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-704. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Gradbišča 01-Oct-2018
Dopolnjen z SIST HD 60364-7-704:2007/A11:2017 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-704. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Gradbišča - Dopolnilo A11 01-Oct-2017
Nadomešča SIST IEC 60364-7-704:2006 - Nizkonapetostne električne inštalacije – 7-704. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Gradbišča 01-Feb-2009
Nadomešča SIST HD 384.7.704 S1:2001 - Električne inštalacije zgradb – 7. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – 704. oddelek: Gradbišča (IEC 60364-7-704:1989, spremenjen) 01-May-2009


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi