SIST EN ISO 683-3:2022

Oznaka standarda: SIST EN ISO 683-3:2022
Koda projekta: EC105088
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 3: Case-hardening steels (ISO 683-3:2022)
Naslov (slovenski): Toplotno obdelana, legirana in avtomatna jekla - 3. del: Cementacijska jekla (ISO 683-3:2022)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 683-3:2022 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 77.140.10 77.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-04
Referenčna oznaka: EN ISO 683-3:2022
Področje projekta (angleško): This document specifies the technical delivery requirements for — semi-finished products, hot formed (e.g. blooms, billets, slabs) (see NOTE 1), — bars (see NOTE 1), — wire rod, — finished flat products, and — hammer or drop forgings (see NOTE 1) manufactured from the case-hardening non-alloy or alloy steels listed in Table 3 and supplied in one of the heat-treatment conditions given for the different types of products in Table 1 and in one of the surface conditions given in Table 2. The steels are, in general, intended for the manufacture of case-hardened machine parts. NOTE 1 Hammer-forged semi-finished products (blooms, billets, slabs, etc.), seamless rolled rings and hammerforged bars are covered under semi-finished products or bars and not under the term “hammer and drop forgings”. NOTE 2 For International Standards relating to steels conforming with the requirements for the chemical composition in Table 3, however, supplied in other product forms or treatment conditions than given above or intended for special applications, and for other related International Standards, see the Bibliography.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa tehnične dobavne zahteve za: – vroče oblikovane polizdelke, npr. bloke, palice, plošče (glej OPOMBO 1); – drogove (glej OPOMBO 1); – valjane žice; – končne ploščate izdelke; in – izkovke, kovane z udarnimi kladivi (glej OPOMBO 1), izdelane iz nelegiranih ali legiranih cementacijskih jekel, navedenih v preglednici 3, ter dobavljenih v enem od stanj toplotne obdelave, podanih za različne vrste izdelkov v preglednici 1, in enem od površinskih stanj, podanih v preglednici 2. Jekla so na splošno namenjena za izdelavo cementiranih strojnih delov. OPOMBA 1: S kladivom kovani polizdelki (bloki, palice, plošče itd.), nevarjeni valjani obročki in s kladivom kovani drogovi so zajeti pod polizdelki ali drogovi in ne pod izrazom »izkovki, kovani z udarnimi kladivi«. OPOMBA 2: Za mednarodne standarde v zvezi z jekli, skladnimi z zahtevami za kemično sestavo v preglednici 3, ki pa so dobavljena v drugih oblikah izdelkov ali stanjih obdelave, kot so podani zgoraj, ali namenjena za posebne aplikacije, in za druge povezane mednarodne standarde glej razdelek Literatura.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 683-3:2019 - Toplotno obdelana, legirana in avtomatna jekla - 3. del: Cementacijska jekla (ISO 683-3:2019) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 683-3:2019 - Toplotno obdelana, legirana in avtomatna jekla - 3. del: Cementacijska jekla (ISO 683-3:2019) 16-Feb-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi