SIST EN 61439-5:2015

Oznaka standarda: SIST EN 61439-5:2015
Koda projekta: 24585
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks (IEC 61439-5:2014)
Naslov (slovenski): Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 5. del: Sestavi za distribucijo električne energije v javnih omrežjih (IEC 61439-5:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61439-5:2015 slovenski jezik Active SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
SIST EN 61439-5:2015 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.20 29.240.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-04
Referenčna oznaka: EN 61439-5:2015
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61439 defines the specific requirements for public electricity network distribution assemblies (PENDAs). PENDAs have the following criteria: – used for the distribution of electrical energy in three phase systems for which the rated voltage does not exceed 1 000 V a.c. (see Figure 101 for a typical distribution network); – stationary; – open ASSEMBLIES are not covered by this standard; – suitable for installation in places where only skilled persons have access for their use, however, outdoor types may be installed in situations that are accessible to ordinary persons; – for indoor or outdoor use. The object of this standard is to state the definitions and to specify the service conditions, construction requirements, technical characteristics and tests for PENDAs. Network parameters may require tests at higher performance levels. PENDAs may also include control and or signalling devices associated with the distribution of electrical energy. This standard applies to all PENDAs whether they are designed, manufactured on a one-off basis or fully standardised and manufactured in quantity. The manufacture and/or assembly may be carried out other than by the original manufacturer (see 3.10.1 of IEC 61439-1:2011). This standard does not apply to individual devices and self-contained components, such as motor starters, fuse switches, electronic equipment, etc. which comply with the relevant product standards. This standard does not apply to specific types of ASSEMBLIES covered by other parts of IEC 61439 series.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61439 določa posebne zahteve za sestave za distribucijo električne energije v javnih omrežjih (PENDA). Sestavi za distribucijo električne energije v javnih omrežjih imajo naslednje kriterije: – uporabljajo se za distribucijo električne energije v trifaznih sistemih, katerih nazivna napetost ne presega 1000 V izmeničnega toka (glej sliko 101 – tipično distribucijsko omrežje); – stacionarni; – ta standard ne zajema odprtih SESTAVOV; – primerni za namestitev v prostorih, do katerih ima dostop le usposobljeno osebje, vendar se lahko namestijo tudi zunanje enote, kadar so te dostopne laikom; – za notranjo in zunanjo uporabo. Namen tega standarda je navesti definicije in določiti pogoje uporabe, konstrukcijske zahteve, tehnične značilnosti in preskuse za sestave za distribucijo električne energije v javnih omrežjih. Glede na parametre omrežja so lahko potrebni preskusi na višji ravni delovanja. Sestavi za distribucijo električne energije v javnih omrežjih lahko vsebujejo tudi krmilne in/ali signalne naprave, povezane z distribucijo električne energije. Ta standard se uporablja za vse SESTAVE, ne glede na to, ali so oblikovani, proizvedeni enkratno ali v celoti standardizirani in proizvedeni v velikih količinah. Proizvodnjo in/ali sestavljanje lahko izvaja oseba, ki ni prvotni proizvajalec (glej 3.10.1 standarda IEC 61439-1:2011). Ta standard se ne uporablja za posamezne naprave in samostojne dele, kot so zaganjalniki, varovalna stikala, elektronska oprema itd., ki so skladni z ustreznimi standardi za izdelek. Ta standard se ne uporablja za posebne vrste SESTAVOV, ki so zajeti v drugih delih skupine standardov IEC 61439.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 61439-5:2015/AC:2016 - Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 5. del: Sestavi za distribucijo električne energije v javnih omrežjih - Popravek AC 01-Feb-2016
Revidiran oSIST prEN IEC 61439-5:2022 - Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 5. del: Sestavi za distribucijo električne energije v javnih omrežjih 26-Jul-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi