SIST ISO 1999:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 1999:2013
Koda projekta: 045103
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics -- Estimation of noise-induced hearing loss
Naslov (slovenski): Akustika - Ugotavljanje izgube sluha zaradi hrupa
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 1999:2013 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 13.140 17.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-11
Referenčna oznaka: ISO 1999:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a method for calculating the expected noise-induced permanent threshold shift in the hearing threshold levels of adult populations due to various levels and durations of noise exposure; it provides the basis for calculating hearing disability according to various formulae when the hearing threshold levels at commonly measured audiometric frequencies, or combinations of such frequencies, exceed a certain value. The measure of exposure to noise for a population at risk is the noise exposure level normalized to a nominal 8 h working day, LEX,8h, for a given number of years of exposure. This International Standard applies to noise at frequencies less than approximately 10 kHz which is steady, intermittent, fluctuating, irregular. Use of this International Standard for sound pressures exceeding 200 Pa (140 dB relative to 20 μPa) is recognized as extrapolation. Formulae are presented to calculate the hearing loss, including statistical distribution, at a range of audiometric frequencies due to exposure to noise as a function of level of noise exposure and duration of exposure (in years). The formulae do not distinguish between male and female populations. To calculate hearing threshold levels and the risk of acquiring hearing loss due to noise exposure, it is necessary to make use of a comparable population. This International Standard contains a definition of a highly screened otologically normal population (in accordance with ISO 7029) and three examples of unscreened populations of three typical industrialized societies. The users of this International Standard may choose a comparable population according to their particular requirements. This International Standard is based on statistical data and therefore cannot be applied to the prediction or assessment of the hearing loss of individual persons except in terms of statistical probabilities.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa metodo za izračun pričakovanega trajnega premika praga občutljivosti zaradi hrupa v ravneh slušnega praga pri odraslih, ki so izpostavljeni hrupu z različno intenzivnostjo in trajanjem, ter daje osnovo za izračun okvare sluha v skladu z različnimi formulami, ko ravni slušnega praga pri splošno izmerjenih avdiometričnih frekvencah ali kombinaciji teh frekvenc presežejo določeno vrednost. Meritev izpostavljenosti hrupu za ogroženo populacijo je raven izpostavljenosti hrupu, normalizirana na nominalni 8-urni delovni dan (LEX, 8h) za podano število let izpostavljenosti. Ta mednarodni standard se uporablja za hrup pri frekvencah, nižjih od približno 10 kHz, ki je stalen, občasen, se spreminja in je neenakomeren. Uporaba tega mednarodnega standarda za zvočne tlake, ki presegajo 200 Pa (140 dB relativno glede na 20 μPa), se priznava kot ekstrapolacija. Predstavljene so formule za izračun izgube sluha, vključno s statistično porazdelitvijo, pri različnih avdiometričnih frekvencah zaradi izpostavljenosti hrupu kot funkcija ravni izpostavljenosti hrupu in trajanja izpostavljenosti (v letih). Formule ne razlikujejo med moško in žensko populacijo. Za izračun ravni slušnega praga in tveganja za izgubo sluha zaradi izpostavljenosti hrupu je treba izbrati primerljivo populacijo. Ta mednarodni standard vsebuje definicijo natančno pregledane populacije brez težav s sluhom (v skladu s standardom ISO 7029) in tri primere nepregledane populacije treh značilnih industrijskih družbah. Uporabniki tega mednarodnega standarda lahko izberejo primerljivo populacijo glede na lastne posebne zahteve. Ta mednarodni standard temelji na statističnih podatkih, zato ga ni mogoče uporabiti za napovedovanje ali ocenjevanje izgube sluha posameznikov, razen kar zadeva statistično verjetnost.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 1999:2006 - Akustika - Ugotavljanje izpostavljenosti hrupu pri delu in ocena okvare sluha zaradi hrupa 01-Nov-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi