SIST EN 124-5:2015

Oznaka standarda: SIST EN 124-5:2015
Koda projekta: 00165247
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 5: Gully tops and manhole tops made of composite materials
Naslov (slovenski): Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 5. del: Pokrovi za odtoke in jaške iz kompozitnih materialov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 124-5:2015 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode
ICS: 93.080.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 124-5:2015
Področje projekta (angleško): This standard applies to gully tops and manhole tops with a clear opening up to and including 1 000 mm for installation within areas subjected to pedestrian and/or vehicular traffic. This standard applies for manhole tops and gully tops and gratings - classes A15 to C250 made of composite Type A and - classes A15 and B125 made of composites Type B. NOTE 1 For applications at constant temperatures exceeding 120 °C additional requirements can be necessary. Manhole tops and gully tops according to this standard are fabricated from composite materials using suitably controlled automatic processes that are moulded as a single structure and that do not contain multiple pieces bonded together. Products manufactured by means of hand lay-up methods are outside the scope of the standard. This part 5 is not applicable in isolation but only in combination with EN 124-1. This standard does not apply for fillings installed on site, eg. concrete, paving blocks etc. It does not apply for the gratings as part of prefabricated drainage channels according to EN 1433 and not for floor and roof gullies in buildings which are specified in EN 1253-1 and not for surface boxes.
Področje projekta (slovensko): Ta standard se uporablja za pokrove za odtoke in jaške s svetlo odprtino do vključno 1000 mm, ki so nameščeni na območjih s površino za pešce in/ali vozno površino. Ta standard se uporablja za pokrove za jaške in odtoke ter rešetke – razredov A15 do C250, iz kompozita tipa A, ter – razredov A15 in B125 iz kompozita tipa B. OPOMBA 1: Za uporabe pri stalnih temperaturah nad 120 °C so lahko potrebne dodatne zahteve. Pokrovi za jaške in odtoke v skladu s tem standardom so izdelani iz kompozitnih materialov z uporabo ustrezno nadzorovanih samodejnih procesov, ki so oblikovani kot enotna struktura ter ne zajemajo več medsebojno povezanih kosov. Izdelki, izdelani z metodami ročnega laminiranja, so zunaj področja uporabe tega standarda. 5. del se ne uporablja samostojno, ampak samo v kombinaciji s standardom EN 124-1. Ta standard se ne uporablja za polnila, nameščena na kraju, kot so beton, tlakovci itd. Ne uporablja se za rešetke v okviru predizdelane padavinske kanalizacije v skladu s standardom EN 1433 ali za talne odtoke in strešne žlebove v stavbah, ki so navedeni v standardu EN 1253-1, ter za površinske škatle.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 124:1996 - Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - Zahteve za projektiranje, preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti 01-sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi