SIST EN 62282-6-100:2010/A1:2014

Oznaka standarda: SIST EN 62282-6-100:2010/A1:2014
Koda projekta: 23791
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fuel cell technologies - Part 6-100: Micro fuel cell power systems - Safety
Naslov (slovenski): Tehnologija gorivnih celic - 6-100. del: Tehnologija mikro gorivnih celic - Varnost - Dopolnilo A1 (IEC 62282-6-100:2010/A1:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62282-6-100:2010/A1:2014 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.070
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-02
Referenčna oznaka: EN 62282-6-100:2010/A1:2012
Področje projekta (angleško): General a) This consumer safety standard covers micro fuel cell power systems, micro fuel cell power units and fuel cartridges that are wearable or easily carried by hand, providing d.c. outputs that do not exceed 60 V d.c. and power outputs that do not exceed 240 VA. Portable fuel cell power systems that provide output levels that exceed these electrical limits are covered by IEC 62282-5-1. b) Externally accessible circuitry is therefore considered to be safety extra low voltage (SELV) circuitry as defined in IEC 60950-1:2005, and as limited power circuits if further compliance with 2.5 of IEC 60950-1:2005 is demonstrated. Micro fuel cell power systems or units that have internal circuitry exceeding 60 V d.c. or 240 VA should be appropriately evaluated in accordance with the separate criteria of IEC 60950-1:2005. c) This consumer safety standard covers all micro fuel cell power systems, micro fuel cell power units and fuel cartridges. This standard establishes requirements for all micro fuel cell power systems, micro fuel cell power units and fuel cartridges to ensure a reasonable degree of safety for normal use, reasonably foreseeable misuse, and consumer transportation of such items. The fuel cartridges covered by this standard are not intended to be refilled by the consumer. Fuel cartridges refilled by the manufacturer or by trained technicians shall meet all requirements of this standard. d) These products are not intended for use in hazardous areas as defined by IEV 426-03-01.
Področje projekta (slovensko): Splošno a) Ta standard za varnost potrošnikov zajema sisteme mikro gorivnih celic, energetske enote mikro gorivnih celic in gorivne vložke, ki se lahko nosijo ali brez težav ročno prenašajo in zagotavljajo izhodni enosmerni tok, ki ne presega 60 V, in izhodno moč, ki ne presega 240 VA. Prenosni sistemi gorivnih celic, ki zagotavljajo izhodne ravni, ki presegajo te električne mejne vrednosti, so zajeti v IEC 62282-5-1. b) Zunanje dosegljivo vezje velja za vezje z varnostno malo napetostjo (SELV), kot opredeljuje IEC 60950-1:2005, in za vezje z omejeno močjo, če se dokaže nadaljnja skladnost z 2.5 IEC 60950-1:2005. Sistemi ali enote mikro gorivnih celic z notranjim vezjem, ki presega 60 V enosmernega toka ali 240 VA, je treba primerno ovrednotiti v skladu z ločenimi merili IEC 60950-1:2005. c) Ta standard za varstvo potrošnikov zajema vse sisteme napajanja z mikro gorivnimi celicami, energetske enote mikro gorivnih celic in gorivne vložke. Ta standard vzpostavlja zahteve za vse napajalne sisteme z mikro gorivnimi celicami, energetske enote mikro gorivnih celic in gorivne vložke za zagotavljanje razumne stopnje varnosti pri normalni uporabi, razumno predvideni napačni uporabi in potrošnikovem prevažanju takšnih predmetov. Gorivni vložki, ki jih zajema ta standard, niso namenjeni ponovnemu polnjenju s strani potrošnika. Gorivni vložki, ki jih ponovno polni proizvajalec ali usposobljen tehnik, morajo ustrezati vsem zahtevam tega standarda. d) Ti proizvodi niso namenjeni za uporabo v nevarnih območjih, kot jih opredeljuje IEV 426-03-01..
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjuje SIST EN 62282-6-100:2010 - Tehnologija gorivnih celic - 6-100. del: Tehnologija mikro gorivnih celic - Varnost (IEC 62282-6-100:2010) 04-Oct-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi