SIST EN 62660-3:2017

Oznaka standarda: SIST EN 62660-3:2017
Koda projekta: 60298
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electrical road vehicles - Part 3: Safety requirements
Naslov (slovenski): Sekundarni litij-ionski členi za pogon električnih cestnih vozil - 3. del: Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62660-3:2017 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISCB - Sekundarne celice in baterije
ICS: 29.220.99 43.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Referenčna oznaka: EN 62660-3:2016
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62660 specifies test procedures and the acceptance criteria for safety performance of secondary lithium-ion cells and cell blocks used for the propulsion of electric vehicles (EV) including battery electric vehicles (BEV) and hybrid electric vehicles (HEV). NOTE 1 Cell blocks can be used as an alternative to cells according to the agreement between the manufacturer and the customer. NOTE 2 Concerning the cell for plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), the manufacturer can select either the test condition of the BEV application or the HEV application. This International Standard intends to determine the basic safety performance of cells used in a battery pack and system under intended use, and reasonably foreseeable misuse or incident, during the normal operation of the EV. The safety requirements of the cell in this standard are based on the premise that the cells are properly used in a battery pack and system within the limits for voltage, current and temperature as specified by the cell manufacturer (cell operating region). The evaluation of the safety of cells during transport and storage is not covered by this standard. NOTE 3 The safety performance requirements for lithium-ion battery packs and systems are defined in ISO 12405-3. The specifications and safety requirements for lithium-ion battery packs and systems of electrically propelled mopeds and motorcycles are defined in ISO 18243 (under development). IEC 62619 (under development) covers the safety requirements for the lithium ion cells and batteries for industrial applications including forklift trucks, golf carts, and automated guided vehicles. NOTE 4 Information on the cell operating region is provided in Annex A.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62660 določa preskusne postopke in merila sprejemljivosti za varnostne lastnosti sekundarnih litij-ionskih členov in blokov členov, ki se uporabljajo za pogon električnih vozil (EV), vključno z električnimi akumulatorskimi vozili (BEV) ali hibridnimi električnimi vozili (HEV). OPOMBA 1: Kot alternativa členom se lahko v skladu z dogovorom med proizvajalcem in kupcem uporabijo bloki členov. OPOMBA 2: V povezavi s členom za hibridna cestna vozila z možnostjo polnjenja prek navadne vtičnice (PHEV) lahko proizvajalec izbere preskuse pogoje za uporabo električnih akumulatorskih vozil ali hibridnih električnih vozil. Ta mednarodni standard je namenjen za določanje osnovnih varnostnih lastnosti členov v akumulatorju in sistemu v skladu s predvideno uporabo ter pričakovano nepravilno uporabo ali incident pri običajnem delovanju električnih vozil. Varnostne zahteve za člen v tem standardu temeljijo na predpostavki, da se členi pravilno uporabljajo v akumulatorju ter sistemu znotraj napetostnih, tokovnih in temperaturnih omejitev, ki jih določi proizvajalec členov (območje delovanja členov). Ta standard ne vključuje ocene varnosti za člene med prevozom in skladiščenjem. OPOMBA 3: Varnostne zahteve glede zmogljivosti litij-ionskih akumulatorjev in sistemov so opredeljene v standardu ISO 12405-3. Specifikacije in varnostne zahteve za litij-ionske akumulatorje ter sisteme električno gnanih mopedov in motornih koles so opredeljena v standardu ISO 18243 (v pripravi). IEC 62619 (v pripravi) zajema varnostne zahteve za litij-ionske člene in akumulatorje za industrijsko uporabo, vključno z viličarji, vozički za golf in avtomatsko vodenimi vozili. OPOMBA 4: Informacije o območju delovanja členov so podane v dodatku A.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN IEC 62660-3:2022 - Sekundarni litij-ionski členi za pogon električnih cestnih vozil - 3. del: Varnostne zahteve 19-Apr-2022
Revidiran SIST EN IEC 62660-3:2022 - Sekundarni litij-ionski členi za pogon električnih cestnih vozil - 3. del: Varnostne zahteve 30-Jun-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi