SIST EN 60335-2-4:2010

Oznaka standarda: SIST EN 60335-2-4:2010
Koda projekta: 21501
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-4: Particular requirements for spin extractors
Naslov (slovenski): Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge (IEC 60335-2-4:2008, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60335-2-4:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene
ICS: 13.120 97.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-04
Področje projekta (angleško): This clause of Part 1 is replaced by the following. This International Standard deals with the safety of - stand alone electric spin extractors, and - spin extractors incorporated in washing machines that have separate containers for washing and spin extraction for household and similar purposes that have a capacity not exceeding 10 kg of dry cloth and a drum peripheral speed not exceeding 50 m/s, their rated voltages being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances. Appliances not intended for normal household use but which nevertheless may be a source of danger to the public, such as spin extractors intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms, and spin extractors for communal use in blocks of flats or in launderettes are within the scope of this standard. As far as is practicable, this standard deals with the common hazards presented by appliances which are encountered by all persons in and around the home. However, in general, it does not take into account - persons (including children) whose . physical, sensory or mental capabilities; or . lack of experience and knowledge prevents them from using the appliance safely without supervision or instruction; - children playing with the appliance.
Področje projekta (slovensko): Ta klavzula prvega dela je nadomeščena, kot sledi. Ta mednarodni standard obravnava varnost samostojnih električnih centrifug, centrifug v pralnih strojih, ki imajo ločene posode za pranje in centrifugo za gospodinjsko in podobno uporabo, ki imajo kapaciteto manjšo od 10 kg suhega blaga in periferno hitrost bobna manjšo od 50 m/s, njihova ocenjena napetost pa je manjša od 250 V za enofazne aparate in od 480 V za ostale aparate. Aparati, ki niso namenjeni za običajno rabo v gospodinjstvu, vendar so kljub temu lahko vir nevarnosti za javnost, kot centrifuge, namenjene uporabi laikov v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah, ter centrifuge za komunalno uporabo v blokih ali javnih pralnicah, so zajeti v tem standardu. V kolikor je izvedljivo, se ta standard ukvarja s splošnimi nevarnostmi, ki jih predstavljajo aparati, in na katere so naletele osebe doma ali v okolici doma. Vendar na splošno ne upošteva: – oseb (vključno z otroki), katerim – pomanjkanje fizičnih, čutilnih ali duševnih zmožnosti; ali – pomanjkanje izkušenj in znanja preprečuje varno uporabe aparata brez nadzora ali navodil; - igranje otrok z aparatom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z kSIST FprEN 60335-2-4:2008/kFprAA:2009 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge 21-sep-2010
Nadomešča SIST EN 60335-2-4:2003 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge (IEC 60335-2-4:2002) 01-apr-2010
Dopolnjen z SIST EN 60335-2-4:2010/A2:2020 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge - Dopolnilo A2 01-jan-2020
Nadomešča SIST EN 60335-2-4:2003/A2:2006 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge (IEC 60335-2-4:2002/A2:2006) 01-apr-2010
Dopolnjen z SIST EN 60335-2-4:2010/A1:2015 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge - Dopolnilo A1 01-maj-2015
Dopolnjen z SIST EN 60335-2-4:2010/A11:2018 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge - Dopolnilo A11 01-okt-2018
Revidiran kSIST FprEN 60335-2-4:2008/kFprAA:2009 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge 18-mar-2009
Nadomešča SIST EN 60335-2-4:2003/A1:2004 - Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge (IEC 60335-2-4:2002/A1:2004 + popravek apr. 2004) 01-apr-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi