SIST-TP CEN/TR 17004:2017

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 17004:2017
Koda projekta: 00406002
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Mechanical products - Conditions to set up environmental communication models by recognizing sectorial particularities
Naslov (slovenski): Proizvodi strojne in kovinskopredelovalne industrije - Pogoji za določitev okoljskih komunikacijskih modelov ob upoštevanju področnih posebnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 17004:2017 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.020.99 21.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-01
Referenčna oznaka: CEN/TR 17004:2016
Področje projekta (angleško): This document provides guidance on how to apply existing communication models regarding environmental concerns to mechanical products. Carrying out communication models for environmental performances of mechanical products can be relevant for several entities, e.g. single companies, enterprises, collective bodies (trade associations, standardization committees, etc.) and others. On the one hand side mechanical products represent a large variety of nonuniform items. They can be characterized by several properties distinguishing them from each other. On the other hand side various generic standards/standard-series are existent addressing on how to communicate environmental issues. This document provides a consistent approach on how to match a particular mechanical product with an appropriate generic standard. In order to do so, this document contains criteria to cluster the great variety of mechanical products into categories. Based on this categorization existing standards concerning environmental performance communication are evaluated with regards to their suitability.
Področje projekta (slovensko): Izvajanje komunikacijskih modelov glede okoljske zmogljivosti mehanskih izdelkov je lahko pomembno za številne osebe, npr. samostojna podjetja, družbe, kolektivna telesa (trgovska združenja, odbori za standardizacijo itd.) in druge. Po eni strani stranski mehanski izdelki niso poenoteni in se med seboj močno razlikujejo po številnih lastnostih. Po drugi strani obstajajo različni splošni standardi/skupine standardov, ki urejajo način obravnave okoljskih vprašanj. Ta dokument zagotavlja dosledni pristop za povezovanje določenega mehanskega izdelka z ustreznim splošnim standardom. V ta namen vsebuje ta dokument kriterije za združevanje različnih mehanskih izdelkov v kategorije. Na podlagi te kategorizacije se obstoječi standardi o komunikacijskih modelih glede okoljske zmogljivosti ocenjujejo na podlagi njihove ustreznosti.

Najbolje prodajani standardi