SIST EN ISO 6946:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 6946:2017
Koda projekta: 00089166
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods (ISO 6946:2017)
Naslov (slovenski): Gradbene komponente in gradbeni elementi - Toplotna upornost in toplotna prehodnost - Računske metode (ISO 6946:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 6946:2017 slovenski jezik Active SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 6946:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TOP - Toplota
ICS: 91.060.01 91.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN ISO 6946:2017
Področje projekta (angleško): This document provides the method of calculation of the thermal resistance and thermal transmittance of building components and building elements, excluding doors, windows and other glazed units, curtain walling, components which involve heat transfer to the ground, and components through which air is designed to permeate. The calculation method is based on the appropriate design thermal conductivities or design thermal resistances of the materials and products for the application concerned. The method applies to components and elements consisting of thermally homogeneous layers (which can include air layers). This document also provides an approximate method that can be used for elements containing inhomogeneous layers, including the effect of metal fasteners, by means of a correction term given in Annex F. Other cases where insulation is bridged by metal are outside the scope of this document. NOTE Table 1 in the Introduction shows the relative position of this document within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in ISO 52000-1.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja metodo za izračun toplotne upornosti in toplotne prehodnosti gradbenih komponent ter gradbenih elementov, ki ne zajemajo vrat, oken in drugih zastekljenih enot, obešenih fasad, komponent, ki vključujejo prenos toplote v tla, ter komponent, zasnovanih za pretok zraka. Računska metoda temelji na ustreznih načrtovanih toplotnih prevodnostih ali upornostih materialov in proizvodov za zadevne načine uporabe. Metoda se uporablja za komponente in elemente, sestavljene iz toplotno homogenih plasti (ki lahko vključujejo zračne plasti). Ta dokument podaja tudi približno metodo, ki se lahko uporablja za elemente z nehomogenimi plastmi, vključno z učinkom kovinskih pritrdil, na podlagi korekcije iz dodatka F. Drugi primeri, pri katerih je izolacija premostena s kovino, so zunaj področja uporabe tega dokumenta. OPOMBA: Preglednica 1 v uvodu prikazuje relativno mesto tega dokumenta znotraj skupine standardov EPB v kontekstu modularne strukture, kot je opredeljeno v standardu ISO 52000-1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 6946:2008 - Gradbene komponente in gradbeni elementi - Toplotna upornost in toplotna prehodnost - Računska metoda (ISO 6946:2007) 01-sep-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi