SIST EN 15510:2017

Oznaka standarda: SIST EN 15510:2017
Koda projekta: 00327104
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum and lead by ICP-AES
Naslov (slovenski): Krma: metode vzorčenja in analize - Določevanje kalcija, natrija, fosforja, magnezija, kalija, železa, cinka, bakra, mangana, kobalta, molibdena in svinca z ICP-AES
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15510:2017 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 65.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-10
Referenčna oznaka: EN 15510:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) method for the determination of the elements calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum and lead. The elements calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum and lead are extracted either in feeds mainly consisting of organic matter after dry ashing and dissolving in hydrochloric acid or in feeds mainly consisting of inorganic matter after wet digestion with hydrochloric acid. For the determination of extractable lead in minerals and feeds containing phyllosilicates (e.g. kaolinite clay) wet digestion with nitric acid should be used. The method was successfully tested for: - calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt and molybdenum in the following animal feeding stuffs: 2 complete feeds (pig feed, sheep feed), 1 feed material (phosphate), 1 mineral premixture and 2 complementary feeds (2 mineral feeds), - lead in 2 feed materials (phosphate, CaCO3), 2 feed additives (Bentonite, CuSO4), 1 complementary feed (mineral feed) The method detection limit for each element is dependent on the sample matrix and the instrument. The method is not applicable for the determination of a low concentration of elements. The limit of quantification should be 3 mg/kg or lower. This method also applies for the determination in products with high element content (>5 %). For this purpose the accuracy of the method has to be checked individually. NOTE 1 EN 15621 uses the pressure digestion mode, therefore lower results may be obtained with the described method in this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metodo atomske emisijske spektroskopije z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) za določevanje kalcija, natrija, fosforja, magnezija, kalija, železa, cinka, bakra, mangana, kobalta, molibdena in svinca. Kalcij, natrij, fosfor, magnezij, kalij, železo, cink, baker, mangan, kobalt, molibden in svinec so izločeni bodisi iz krme, ki je večinoma sestavljena iz organskih snovi, po postopku suhe upepelitve in raztapljanju v klorovodikovi kislini ali iz krme, ki je večinoma sestavljena iz neorganskih snovi, po postopku mokrega razklopa s klorovodikovo kislino. Za določevanje izločljivega svinca v mineralih in krmah, ki vsebujejo filosilikate (npr. kaolinitna glina), je treba uporabiti postopek mokrega razklopa z dušikovo kislino. Metoda je bila uspešno preskušena za: – kalcij, natrij, fosfor, magnezij, kalij, železo, cink, baker, mangan, kobalt in molibden v naslednjih krmah: dveh celovitih krmah (krmi za prašiče, krmi za ovce), eni sestavini krme (fosfat), enem mineralnem premiksu in dveh dopolnilnih krmah (dveh mineralnih krmah), – svinec v dveh sestavinah krme (fosfatu, CaCO3), dveh dodatkih za krmo (bentonitu, CuSO4), eni dopolnilni krmi (mineralna krma) Meja zaznavanja vseh elementov je pri tej metodi odvisna od matrice vzorca in instrumenta. Metoda se ne uporablja za določevanje nizkih koncentracij elementov. Meja kvantifikacije mora znašati 3 mg/kg ali manj. Ta metoda se uporablja tudi za določevanje koncentracije v izdelkih z visoko vsebnostjo elementov (> 5 %). Natančnost metode za ta namen je treba preveriti posebej. OPOMBA 1: Standard EN 15621 uporablja način razklopa pod tlakom, zato so lahko rezultati, pridobljeni z metodo, opisano v tem standardu, nižji.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15510:2007 - Krma - Določevanje kalcija, natrija, fosforja, magnezija, kalija, železa, cinka, bakra, mangana, kobalta, molibdena, arzena, svinca in kadmija z ICP-AES 01-okt-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi