SIST EN 60952-1:2014

Oznaka standarda: SIST EN 60952-1:2014
Koda projekta: 23900
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aircraft batteries - Part 1: General test requirements and performance levels
Naslov (slovenski): Letalske baterije - 1. del: Splošne zahteve za preskušanje in stopnje sposobnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60952-1:2014 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISCB - Sekundarne celice in baterije
ICS: 29.220.20 49.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: EN 60952-1:2013
Področje projekta (angleško): This part of the IEC 60952 series defines test procedures for the evaluation, comparison and qualification of batteries and states minimum performance and environmental levels for airworthiness. Where specific tests are defined with no pass/fail requirement (to establish performance capability), the manufacturer’s declared values, from qualification testing, will be used to establish minimum requirements for ongoing maintenance of approval for that design of battery. To provide representative examples, this standard utilises voltage and current values based upon an aircraft electrical system nominally rated at 28 V d.c. Additionally, the nominal values for cell voltage are assumed to be 1,2 V per cell for nickel-cadmium batteries and 2,0 V per cell for lead-acid batteries. The specific topics addressed in this part of IEC 60952 serve to establish acceptable quality standards required to qualify a battery as airworthy. In cases where the requirements for a specific application exceed those detailed in this standard, the purchaser will detail said requirements in the product specification and the method of establishing compliance. It is recognised that additional data may be required by other organisations (national standards bodies, AECMA, SAE etc.). The present standard can be used as a framework to devise tests for generation of the required data.
Področje projekta (slovensko): Ta del skupine standardov IEC 60952 določa preskusne postopke za oceno, primerjavo in kvalifikacijo baterij ter določa minimalne stopnje sposobnosti in stopnje vplivov na okolje za plovnost. Kadar so določeni posebni preskusi brez zahteve glede ustreznosti/neustreznosti (za določitev zmogljivosti sposobnosti), se deklarirane vrednosti proizvajalca na podlagi kvalifikacijskega preskušanja uporabijo za določitev minimalnih zahtev za stalno vzdrževanje odobritve za to zasnovo baterije. Da bi standard zagotovil reprezentativne primere, uporablja vrednosti napetosti in toka, ki temeljijo na električnem sistemu letal z nazivno vrednostjo 28 V enosmernega toka. Poleg tega se predvideva, da so nazivne vrednosti za napetost celice 1,2 V na celico za nikelj-kadmijeve baterije in 2,0 V na celico za svinčeno-kislinske baterije. Posebne teme iz tega dela standarda IEC 60952 se uporabljajo za določitev sprejemljivih standardov kakovosti, potrebnih za kvalifikacijo baterije kot plovne. Kadar zahteve za posebno uporabo presegajo zahteve iz tega standarda, kupec podrobno opiše zadevne zahteve v specifikaciji za proizvod in metodo za ugotavljanje skladnosti. Priznava se, da lahko druge organizacije zahtevajo dodatne podatke (nacionalni organi za standarde, AECMA, SAE itd.). Ta standard se lahko uporablja kot okvir za pripravo preskusov za pridobivanje zahtevanih podatkov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60952-1:2005 - Letalske baterije – 1. del: Splošne zahteve za preskušanje in stopnje sposobnosti 06-Dec-2011
Revidiran SIST EN 60952-1:2005 - Letalske baterije – 1. del: Splošne zahteve za preskušanje in stopnje sposobnosti 06-May-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi