SIST EN 12111:2014

Oznaka standarda: SIST EN 12111:2014
Koda projekta: 00151299
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Tunnelling machines - Road headers and continuous miners - Safety requirements
Naslov (slovenski): Stroji za gradnjo predorov - Odkopne naprave - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12111:2014 angleški jezik Active SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 91.220 93.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Področje projekta (angleško): EN 12111 specifies all significant hazards, hazardous situations and events relevant to road headers and continuous miners as defined in Clause 3, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer. Where mentioned, this standard applies also to cutter head attachments and impact hammers mounted on excavators and in tunnel shields. This standard specifies the appropriate technical measures to eliminate or reduce risks arising from the significant hazards. Within the conditions stated by the manufacturer, overturning of the road header or continuous miner is not a significant hazard. Noise is not a significant hazard for cutter head attachments. Excavators and tunnel shields mentioned above are out with the scope of this standard and are covered by EN 474+A1 and EN 12336+A1 respectively. This European Standard also covers reasonably foreseeable misuse of such machinery in that compliance with the requirements of Clause 5 mitigates the risk arising from such misuse. The following items and applications are not covered by this European Standard: - the supply of electricity up to the main switch box; - use of the machine in potentially explosive atmospheres; - use of the machine under hyperbaric conditions - loading and transport equipment which is not an integral part of the machine; This European Standard covers monitoring for hazardous atmospheres. This European Standard is not applicable to machines manufactured before the date of publication of this European Standard by CEN.
Področje projekta (slovensko): EN 12111 določa vsa resna tveganja, nevarne situacije in dogodke, povezane z odkopnimi napravami iz točke 3, pri predvideni uporabi in v pogojih, ki jih je predvidel proizvajalec. Kjer je navedeno, ta standard velja tudi za rezalne glave in udarne vrtalnike, pritrjene na bagre in v tunelskih ščitih. Ta standard določa ustrezne tehnične ukrepe za odpravljanje ali zmanjšanje tveganj, ki nastanejo pri resnih tveganjih. V okviru pogojev, ki jih je določil proizvajalec, prevrnitev odkopne naprave ni resno tveganje. Hrup ni resno tveganje pri rezalnih glavah. Zgoraj omenjeni bagri in tunelski ščiti niso vključeni v ta standard in jih obravnavata standarda EN 474+A1 in EN 12336+A1. Evropski standard prav tako obravnava razumno predvidljivo napačno uporabo teh strojev, pri čemer upoštevanje zahtev iz točke 5 zmanjšuje tveganje, ki se pojavi pri takšni napačni uporabi. Ta evropski standard ne obravnava naslednjih predmetov in uporab: - oskrba glavne stikalne škatle z električno energijo; - uporaba stroja v potencialno eksplozivnih ozračjih; - uporaba stroja v nizkotlačnih okoljih; - oprema za natovarjanje in prevoz, ki ni sestavni del stroja. Ta evropski standard zajema nadzorovanje nevarnih atmosfer. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje, izdelane pred datumom izdaje tega evropskega standarda s strani CEN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12111:2003+A1:2009 - Stroji za gradnjo predorov - Odkopne naprave - Varnostne zahteve 01-jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi