SIST EN 62196-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 62196-1:2015
Koda projekta: 24588
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements (IEC 62196-1:2014, modified)
Naslov (slovenski): Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 1. del: Splošne zahteve (IEC 62196-1:2014, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62196-1:2015 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EPR - Električni pribor
ICS: 29.120.30 43.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-04
Referenčna oznaka: EN 62196-1:2014
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62196 is applicable to plugs, socket-outlets, vehicle connectors, vehicle inlets and cable assemblies for electric vehicles, herein referred to as “accessories”, intended for use in conductive charging systems which incorporate control means, with a rated operating voltage not exceeding – 690 V a.c. 50 Hz to 60 Hz, at a rated current not exceeding 250 A, – 1 500 V d.c. at a rated current not exceeding 400 A. These accessories are intended to be installed by instructed persons (IEC 60050-195:1998, IEC 60050-195/AMD1:2001, 195-04-02) or skilled persons (IEC 60050-195:1998, IEC 60050- 195/AMD1:2001, 195-04-01) only. These accessories and cable assemblies are intended to be used for circuits specified in IEC 61851-1 which operate at different voltages and frequencies and which may include extra-low voltage and communication signals. These accessories and cable assemblies are to be used at an ambient temperature between –30 °C and +50 °C. NOTE 1 In some countries, other requirements may apply. NOTE 2 the following countries, –35 °C applies: SE. These accessories are intended to be connected only to cables with copper or copper-alloy conductors. The accessories covered by this part of IEC 62196 are for use in certain modes of charging electric vehicles. These modes are defined in IEC 61851-1. These definitions and a description of the types of connection (cases A, B and C), are described in IEC 61851-1:2010, 6.2 and 6.3.1. NOTE 3 In the following countries, mode 1 will not be allowed: UK, US, CA, SG. This part of IEC 62196 does not apply to those standardised accessories used in charging systems where the use of such accessories constructed to the requirements of other standards is permitted (e.g. in mode 1 and mode 2). Such standardized accessories may be used for those situations (mode and case) identified in IEC 61851-1. This part of IEC 62196 may be used as a guide for accessories with a lesser number of contacts and lower ratings for use with light duty vehicles.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62196 se uporablja za vtiče, vtičnice, konektorje, uvodnice in kabelske sestave na električnih vozilih (v nadaljnjem besedilu: »priključki«), ki so namenjena za sisteme kabelskega napajanja, ki vključujejo krmilno sredstvo z nazivno obratovalno napetostjo, ki ne presega napetosti – 690 V za izmenični tok, 50–60 Hz, pri nazivnem toku, ki ne presega 250 A, – 1500 V za enosmerni tok pri nazivnem toku, ki ne presega 400 A. Te priključke lahko namestijo le poučene osebe (IEC 60050-195:1998, IEC 60050-195/AMD1:2001, 195-04-02) ali ustrezno usposobljene osebe (IEC 60050-195:1998, IEC 60050- 195/AMD1:2001, 195-04-01). Ti priključki in kabelski sestavi so namenjeni za uporabo pri tokokrogih, navedenih v standardu IEC 61851-1, ki delujejo pri različnih napetostih in frekvencah ter lahko vključujejo malo napetost in komunikacijske signale. Ti priključki in kabelski sestavi so namenjeni za uporabo pri temperaturi okolja, in sicer med -30 °C in +50 °C. OPOMBA 1 V nekaterih državah lahko obstajajo drugačne zahteve. OPOMBA 2 V naslednji državi velja –35 °C: SE. Ti priključki se lahko priključijo samo na kable z vodniki iz bakra ali bakrove zlitine. Priključki, ki jih zajema ta del standarda IEC 62196, se uporabljajo pri nekaterih načinih polnjenja električnih vozil. Ti načini so določeni v standardu IEC 61851-1. Te definicije in ti opisi vrst povezav (primeri A, B in C) so opisani v standardu IEC 61851-1:2010, 6.2 in 6.3.1. OPOMBA 3 Način 1 ne bo dovoljen v naslednjih državah: ZK, ZDA, CA, SG. Ta del standarda IEC 62196 ne velja za tiste standardizirane priključke, ki se uporabljajo v polnilnih sistemih, pri katerih je dovoljena uporaba teh priključkov, izdelanih glede na zahteve drugih standardov (npr. v načinu 1 in 2). Taki standardizirani priključki se lahko uporabljajo v situacijah (način in primer), določenih v standardu IEC 61851-1. Ta del standarda IEC 62196 se lahko uporabi kot vodilo za priključke z manjšim številom kontaktov in nižjimi ocenami za uporabo z lahkimi tovornimi vozili.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62196-1:2012/A11:2013 - Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 1. del: Splošne zahteve 22-nov-2013
Nadomešča SIST EN 62196-1:2012 - Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 1. del: Splošne zahteve (IEC 62196-1:2011) 01-mar-2019
Nadomešča SIST EN 62196-1:2012/A12:2014 - Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 1. del: Splošne zahteve 02-dec-2014
Dopolnjen z kSIST FprEN 62196-1:2014/kFprAA:2014 - Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 1. del: Splošne zahteve 25-jun-2014
Nadomešča SIST EN 62196-1:2012/AC:2012 - Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 1. del: Splošne zahteve 06-maj-2014
Revidiran oSIST prEN IEC 62196-1:2020 - Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 1. del: Splošne zahteve 17-okt-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi