SIST EN 300 676-1 V1.5.1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 300 676-1 V1.5.1:2010
Koda projekta: 28146
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation - Part 1: Technical characteristics and methods of measurement
Naslov (slovenski): Talni VHF ročni, mobilni in fiksni radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za VHF aeronavtično mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo - 1. del: Tehnične karakteristike in merilne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 300 676-1 V1.5.1:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOC - Mobilne komunikacije
ICS: 33.060.20 49.090
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-10
Referenčna oznaka: ETSI EN 300 676-1 V1.5.1 (2010-07)
Področje projekta (angleško): Modifications from voting on version 1.4.1 and Commission Regulation EC 1265/2007. The present document states the minimum performance requirements for radio transmitters, receivers and transceivers at ground-based aeronautical stations operating in the VHF band (118 MHz to 136,975 MHz) allocated to the aeronautical mobile service. In situations where transmitters and receivers are located in close proximity there is the possibility of interference. In such cases, external filters and isolators may be necessary as part of the installation to achieve an isolation performance in excess of the minima defined in the present document to overcome the interference. The present document applies to DSB AM systems, with channel separations of 8,33 kHz or 25 kHz intended for analogue speech and ground base stations with a channel spacing of 25 kHz intended for ACARS data communication. NOTE: The test methods and procedures in the present document may also be used to show technical acceptance for radio transmitters, receivers and transceivers at ground based aeronautical stations operating with 25 kHz channel spacing in the extended VHF bands (108 MHz to 117,975 MHz and 137 MHz to 155,975 MHz). The scope of the present document is limited to ground base stations, ground mobile and hand held radios for ground use.
Področje projekta (slovensko): Pričujoč dokument navaja minimalne zahteva za delovanje za radijske oddajnike, sprejemnike in sprejemnike-oddajnike pri talnih aeronavtičnih postajah, ki delujejo v VHF pasu (118 MHz do 136,975 MHz), dodeljenemu aeronavtični mobilni storitvi. V razmerah, kjer so oddajniki in sprejemniki locirani v neposredni bližini, obstaja možnost motenj. V takšnih primerih so lahko potrebni zunanji filtri ali izolatorji kot del postavitve, da se doseže izolacija večje zmogljivosti kot minimum, kot je določeno v pričujočem dokumentu za premagovanje motenj. Pričujoči dokument velja za DSB AM sisteme, z medkanalskimi razmiki 8,33 kHz ali 25 kHz, namenjene za analogni govor, in talnimi postajami z razmikom med kanali 25 kHz, namenjenimi za ACARS podatkovno komunikacijo. OPOMBA: Preskusne metode in postopki v pričujočem dokumentu so prav tako lahko uporabljeni za prikazovanje tehnične sprejemljivosti za radijske oddajnike, sprejemnike in sprejemnike-oddajnike na talnih aeronavtičnih postajah, ki delujejo z 25 kHz razmikom med kanali v razširjenih VHF pasovih (108 MHz do 117,975 MHz in 137 MHz do 155,975 MHz). Področje uporabe pričujočega dokumenta je omejeno na talne postaje, talne mobilne in ročne radie za uporabo na tleh.

Najbolje prodajani standardi