SIST EN 60300-3-11:2010

Oznaka standarda: SIST EN 60300-3-11:2010
Koda projekta: 21536
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Dependability management - Part 3-11: Application guide - Reliability centred maintenance (IEC 60300-3-11:2009)
Naslov (slovenski): Upravljanje zagotovljivosti - 3-11. del: Navodilo za uporabo - Vzdrževanje s poudarkom na zanesljivosti (IEC 60300-3-11:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60300-3-11:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IEZS - Zagotovljivost
ICS: 03.120.01 21.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: EN 60300-3-11:2009
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60300 provides guidelines for the development of failure management policies for equipment and structures using reliability centred maintenance (RCM) analysis techniques. This part serves as an application guide and is an extension of IEC 60300-3-10, IEC 60300-3-12 and IEC 60300-3-14. Maintenance activities recommended in all three standards, which relate to preventive maintenance, may be implemented using this standard. The RCM method can be applied to items such as ground vehicles, ships, power plants, aircraft, and other systems which are made up of equipment and structure, e.g. a building, airframe or ship's hull. Typically, equipment comprises a number of electrical, mechanical, instrumentation or control systems and subsystems which can be further broken down into progressively smaller groupings, as required. This standard is restricted to the application of RCM techniques and does not include aspects of maintenance support, which are covered by the above-mentioned standards or other dependability and safety standards.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 60300 podaja smernice za razvoj politik upravljanja z napakami za opremo in konstrukcije z uporabo analiznih tehnik vzdrževanja s poudarkom na zanesljivost (RCM). Ta del služi kot vodilo za uporabo in je dodatek k IEC 60300-3-10, IEC 60300-3-12 in 60300-3-14. Vzdrževalne dejavnosti, ki so priporočene v vseh treh standardih, ki se nanašajo na preventivno vzdrževanje, se lahko izvedejo tako, da se uporabi ta standard. RCM metoda lahko velja za predmete, kot so cestna vozila, ladje, elektrarne, zrakoplovi in ostali sistemi, ki so narejeni iz opreme in konstrukcije, npr. zgradba, ogrodje zrakoplova ali ladijski trup. Običajno je oprema sestavljena iz številnih električnih, mehaničnih, instrumentnih ali nadzornih sistemov in podsistemov, ki se lahko po potrebi nadalje postopoma razdelijo na manjše skupine. Ta standard je omejen na uporabo RCM tehnik in ne vključuje vidikov glede podpore vzdrževanju, ki so zajeti v zgoraj navedenih standardih ali drugih standardih o zagotovljivosti in varnosti.

Najbolje prodajani standardi