SIST ISO 19145:2016

Oznaka standarda: SIST ISO 19145:2016
Koda projekta: 032563
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Geographic information - Registry of representations of geographic point location
Naslov (slovenski): Geografske informacije - Register predstavitev lokacije geografskih točk
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 19145:2016 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GIG - Geografske informacije
ICS: 07.040 35.240.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-12
Referenčna oznaka: ISO 19145:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the process for establishing, maintaining and publishing registers of representation of geographic point location in compliance with ISO 19135. It identifies and describes the information elements and the structure of a register of representations of geographic point location including the elements for the conversion of one representation to another. This International Standard also specifies the XML implementation of the required XML extension to ISO/TS 19135‑2, for the implementation of a register of geographic point location representations. A registry of geographic point location representations differs from a coordinate reference system (CRS) registry as it is not intended to describe the parameters of a CRS including datum, projections, units of measure, and order of coordinates but is concerned by the manner a geographic point location according to ISO 6709 is physically represented in a record or part of it.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa postopke vzpostavljanja, ohranjanja in objavljanja registrov predstavitev lokacije geografskih točk v skladu s standardom ISO 19135. Določa in opisuje elemente informacij in strukturo registrov predstavitev lokacije geografskih točk, vključno z elementi za pretvarjanje iz ene predstavitve v drugo. Ta mednarodni standard določa tudi implementacijo XML zahtevanih razširitev XML v standardu ISO/TS 19135‑2 za implementacijo registra predstavitev lokacije geografskih točk. Register predstavitev lokacije geografskih točk se razlikuje od registra koordinatnega referenčnega sistema (CRS), ker ta ni namenjen opisu parametrov koordinatnega referenčnega sistema, vključno s podatki, projekcijami, merskimi enotami in redom koordinat, ampak obravnava lokacije geografskih točk v skladu s standardom ISO 6709 in je fizično zastopan v zapisu ali njegovem delu.

Najbolje prodajani standardi