SIST EN 61000-4-9:2016

Oznaka standarda: SIST EN 61000-4-9:2016
Koda projekta: 60304
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Pulse magnetic field immunity test
Naslov (slovenski): Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-9. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskus odpornosti proti impulznemu magnetnemu polju
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61000-4-9:2016 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EMC - Elektromagnetna združljivost
ICS: 17.220.01 33.100.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-12
Referenčna oznaka: EN 61000-4-9:2016
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61000 specifies the immunity requirements, test methods, and range of recommended test levels for equipment subjected to impulse magnetic disturbances mainly encountered in: – industrial installations, – power plants, – railway installations, – medium voltage and high voltage sub-stations. The applicability of this standard to equipment installed in different locations is determined by the presence of the phenomenon, as specified in Clause 4. This standard does not consider disturbances due to capacitive or inductive coupling in cables or other parts of the field installation. Other IEC standards dealing with conducted disturbances cover these aspects. The object of this standard is to establish a common reference for evaluating the immunity of electrical and electronic equipment when subjected to impulse magnetic fields. The test method documented in this part of IEC 61000 describes a consistent method to assess the immunity of an equipment or system against a defined phenomenon. NOTE As described in IEC Guide 107, this is a basic EMC publication for use by product committees of the IEC. As also stated in Guide 107, the IEC product committees are responsible for determining whether this immunity test standard is applied or not, and if applied, they are responsible for determining the appropriate test levels and performance criteria. TC 77 and its sub-committees are prepared to co-operate with product committees in the evaluation of the value of particular immunity test levels for their products. This standard defines: – a range of test levels; – test equipment; – test setups; – test procedures. The task of the described laboratory test is to find the reaction of the equipment under test (EUT) under specified operational conditions to impulse magnetic fields caused by switching and lightning effects.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61000 določa zahteve glede odpornosti, preskusne metode in obseg priporočenih preskusnih ravni za opremo, izpostavljeno impulznim magnetnim motnjam, ki so v glavnem prisotne v: – industrijskih inštalacijah, – elektrarnah, – železniških napravah, – srednje- ali visokonapetostnih razdelilnih transformatorskih postajah. Uporaba tega standarda za opremo, nameščeno na različnih lokacijah, je določena s prisotnostjo pojava, kot določeno v točki 4. Ta standard ne obravnava motenj zaradi kapacitivnih ali induktivnih spojk v kablih ali drugih delih inštalacije. Te vidike zajemajo drugi standardi IEC, ki obravnavajo prevajane motnje. Namen tega standarda je določiti skupno referenco za vrednotenje odpornosti električne in elektronske opreme na impulzna magnetna polja. Preskusna metoda, dokumentirana v tem delu standarda IEC 61000, opisuje skladno metodo za oceno odpornosti opreme ali sistema proti opredeljenemu pojavu. OPOMBA: To je osnovna objava o elektromagnetni združljivosti, ki jo uporabljajo tehnični odbori v okviru Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC), kot je opisano v vodilu 107 Mednarodne elektrotehniške komisije. Poleg tega je v vodilu 107 navedeno, da so tehnični odbori v okviru Mednarodne elektrotehniške komisije odgovorni za določitev morebitne uporabe tega standarda s preskusom odpornosti, v primeru uporabe pa so odgovorni za določitev ustreznih preskusnih ravni in meril učinkovitosti. Odbor TC 77 in njegovi pododbori so pripravljeni za sodelovanje s tehničnimi odbori pri vrednotenju posameznih preskusnih ravni odpornosti za ustrezne izdelke. Ta standard določa: – obseg preskusnih ravni; – opremo za preskušanje; – postavitev za preskušanje; – preskusne postopke. Naloga opisanega laboratorijskega preskusa je odkriti reakcijo preskušane opreme (EUT) pri določenih pogojih delovanja na impulzna magnetna polja, ki jih povzročita prehodno preklapljanje in atmosferski napetostni udari.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61000-4-9:1997 - Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-9. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskus odpornosti proti impulznemu magnetnemu polju (IEC 61000-4-9:1993) 01-dec-2016
Nadomešča SIST EN 61000-4-9:1997/A1:2002 - Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-9. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskus odpornosti proti impulznemu magnetnemu polju - Dopolnilo A1 (IEC 61000-4-9:1993/A1:2000) 01-dec-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi