SIST EN 50342-6:2016

Oznaka standarda: SIST EN 50342-6:2016
Koda projekta: 22319
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Lead-acid starter batteries - Part 6: Batteries for Micro-Cycle Applications
Naslov (slovenski): Svinčeno-kislinske zaganjalne baterije - 6. del: Baterije za mikrociklične aplikacije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50342-6:2016 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISCB - Sekundarne celice in baterije
ICS: 29.220.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-03
Referenčna oznaka: EN 50342-6:2015
Področje projekta (angleško): This standard is applicable to lead-acid batteries with a nominal voltage of 12 V, used primarily as power source for the starting of internal combustion engines (ICE), lighting and also for auxiliary equipment of ICE vehicles. These batteries are commonly called "starter batteries". Batteries with a nominal voltage of 6 V are also included within the scope of this standard. All referenced voltages have to be divided by two for 6 V batteries. The batteries under scope of this standard are used for micro-cycle applications in vehicles which can also be called Start-Stop (or Stop-Start, idling-stop system, micro-hybrid or idle-stop-and-go) applications. In cars with this special capability the internal combustion engine is switched off during a complete vehicle stop, during idling with low speed or during idling without the need of supporting the vehicle movement by the internal combustion engine. During the phases in which the engine is switched off, most of the electric and electronic components of the car have to be supplied by the battery without support of the alternator. In addition, in most cases an additional regenerative braking (recuperation or regeneration of braking energy) function is installed. The batteries under these applications are stressed in a completely different way compared to classical starter batteries. Aside of these additional properties, those batteries have to crank the ICE and support the lighting and also auxiliary functions in a standard operating mode with support of the alternator when the internal combustion engine is switched on. All batteries under this scope have to fulfil basic functions which are tested under application of EN 50342-1. This standard is applicable to batteries for the following purposes: • Lead-acid batteries of the dimensions according to EN 50342-2 for vehicles with the capability to automatically switch off the ICE during vehicle operation either stand still or moving (“Start-Stop”); • Lead-acid batteries of the dimensions according to EN 50342-2 for vehicles with Start-Stop applications with the capability to recover braking energy or energy from other sources. This standard is not applicable to batteries for purposes other than mentioned above. Remark: The applicability of this standard also for batteries according to EN 50342-4 is under consideration.
Področje projekta (slovensko): Ta standard se uporablja za svinčeno-kislinske baterije z nazivno napetostjo 12 V, ki se uporabljajo predvsem kot vir napajanja za zagon motorjev z notranjim izgorevanjem (ICE), razsvetljavo in tudi za pomožno opremo vozil z motorji ICE. Običajen te baterije imenujemo »zaganjalne baterije«. Tudi baterije z nazivno napetostjo 6 V so zajete v področje uporabe tega standarda. Vse navedene napetosti je treba v primeru baterij z napetostjo 6 V deliti z 2. V področje uporabe tega standarda spadajo baterije, ki se uporabljajo za mikrociklične aplikacije v vozilih, ki jih je mogoče imenovati tudi aplikacije Start-Stop (ali Stop-Start, sistem zaustavitve v prostem teku, mikrohibridne aplikacije ali sistem »ustavi v prostem teku in spelji«). Pri vozilih s to posebno funkcijo se motor z notranjim izgorevanjem izklopi, ko se vozilo povsem zaustavi, v prostem teku z nizko hitrostjo ali v prostem teku brez potrebe po omogočanju premikanja vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem. V času, ko je motor izklopljen, se mora večina električnih in elektronskih komponent vozila napajati prek baterije brez podpore alternatorja. Poleg tega je v večini primerov nameščena dodatna funkcija regenerativnega zaviranja (povrnitev ali obnovitev zavorne energije). Baterije v tovrstnih aplikacijah so obremenjene povsem drugače kot običajne zaganjalne baterije. Poleg teh dodatnih lastnosti morajo te baterije pognati ročico motorja ICE in omogočati delovanje svetil in pomožnih funkcij v standardnem načinu obratovanja s podporo alternatorja, ko je motor z notranjim izgorevanjem izklopljen. Vse baterije, ki spadajo v področje uporabe tega standarda, morajo izpolnjevati osnovne funkcije, preskušene v okviru uporabe standarda EN 50342-1. Ta standard se uporablja za baterije za naslednje namene: • svinčeno-kislinske baterije z dimenzijami v skladu s standardom EN 50342-2 za vozila s funkcijo samodejnega izklopa motorja ICE med uporabo nepremikajočega se ali premikajočega se vozila (»Start-Stop«); • svinčeno-kislinske baterije z dimenzijami v skladu s standardom EN 50342-2 za vozila z aplikacijami Start-Stop in funkcijo obnavljanja zavorne energije ali energije iz drugih virov. Ta standard se ne uporablja za baterije za druge namene. Opomba: Upošteva se tudi uporaba tega standarda za baterije v skladu s standardom EN 50342-4.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50342-6:2016/A1:2019 - Svinčeno-kislinske zaganjalne baterije - 6. del: Baterije za mikrociklične aplikacije 22-Aug-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi