SIST EN ISO 10863:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10863:2011
Koda projekta: 00121535
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD) (ISO 10863:2011)
Naslov (slovenski): Neporušitveno preskušanje zvarov - Ultrazvočna preiskava - Uporaba tehnike TOFD (ISO 10863:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10863:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 25.160.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Referenčna oznaka: EN ISO 10863:2011
Področje projekta (angleško): This document specifies the application of the time-of-flight diffraction (TOFD) technique for the semi-, or fully- automated ultrasonic testing of fusion welded joints in metallic materials equal to and above 6 mm thickness. It is primarily intended for use on full penetration welded joints of simple geometry in plates, pipes, and vessels, where both the weld and parent material are low alloyed carbon steel. Where specified and appropriate, TOFD may also be used on other types of materials that exhibit low ultrasonic attenuation (especially that due to scatter). Where material dependent ultrasonic parameters are specified in this document, they are based on steels having a sound velocity of (5920 ± 50) m/s for longitudinal waves, and (3255 ± 30) m/s for transverse waves. This has to be taken into account when examining materials with a different velocity. This document makes reference to the basic pre-standard ENV 583 6 and provides guidance on the specific capabilities and limitations of TOFD for the detection, location, sizing and characterisation of discontinuities in fusion welded joints. TOFD may be used as a stand-alone method or in combination with other NDT methods or techniques, both for manufacturing inspection (pre-service) and for in-service inspection. This document specifies four examination levels (A, B, C, D) corresponding to an increasing level of inspection reliability. Guidance on the selection of examination levels is provided. This document permits assessment of indications for acceptance purposes. This assessment is based on the evaluation of transmitted, reflected and diffracted ultrasonic signals within a generated TOFD image. This document does not include acceptance levels for discontinuities.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa uporabo tehnike TOFD za delno ali popolnoma avtomatsko ultrazvočno preskušanje talilno zvarjenih zvarov v kovinskih materialih z debelino 6 mm in več. Uporablja se predvsem pri zvarih s popolno penetracijo na ploščah, ceveh in posodah s preprosto geometrijo, kjer sta zvar in matični material iz malo legiranega ogljikovega jekla. Kjer je določeno in primerno, se tehnika TOFD lahko uporabi tudi na drugih vrstah materialov z nizkim ultrazvočnim slabljenjem (predvsem slabljenjem zaradi razpršitve). Kjer so v tem dokumentu določeni od materiala odvisni ultrazvočni parametri, temeljijo na jeklih, ki imajo hitrost zvoka (5920 ± 50) m/s za vzdolžne valove in (3255 ± 30) m/s za prečne valove. To je treba upoštevati pri preučevanju materialov z različno hitrostjo. Ta dokument se sklicuje na osnovni predstandard ENV 583 6 in podaja vodilo o specifičnih zmogljivostih in omejitvah tehnike TOFD za zaznavanje, ugotavljanje lokacije in velikosti ter karakterizacijo prekinjenosti talilno zvarjenih zvarov. TOFD se lahko uporablja kot samostojna metoda ali v kombinaciji z drugimi metodami ali tehnikami neporušitvenega preskušanja za pregled proizvodnje (pred začetkom uporabe) ali za pregled med uporabo. Ta dokument določa štiri ravni pregleda (A, B, C, D), ki pomenijo naraščajočo raven zanesljivosti pregleda. Podano je tudi vodilo za izbor ravni pregleda. Ta dokument omogoča ocenjevanje indikacij za namene sprejemljivosti. Ta ocena temelji na vrednotenju presevanih, odbitih in lomljenih ultrazvočnih signalov v nastali sliki TOFD. Ta dokument ne vključuje stopenj sprejemljivosti za neprekinjenosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 14751:2005 - Varjenje – Uporaba tehnike zvočne poti (TOFD) za preiskavo zvarov 01-nov-2011
Revidiran kSIST FprEN ISO 10863:2020 - Neporušitveno preskušanje zvarov - Ultrazvočna preiskava - Uporaba tehnike TOFD (ISO/FDIS 10863:2020) 01-jan-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi