SIST CEN Vodilo 414:2017

Oznaka standarda: SIST CEN Vodilo 414:2017
Koda projekta: GUIDE002
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Rules for the drafting and presentation of safety standards
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Pravila za načrtovanje in predstavljanje varnostnih standardov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST CEN Vodilo 414:2017 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 01.120 13.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-12
Referenčna oznaka: CEN Guide 414:2017
Področje projekta (angleško): This document presents rules for the drafting and presentation of European Standards dealing with machinery safety and their revisions, primarily to achieve consistency and acceptable quality of the various standards to be prepared. It also gives requirements on the criteria for the selection of new work items and for procedures to prepare, produce or revise standards in an efficient and effective way. This document gives requirements that are additional to the CEN/CENELEC Internal Regulations, Part 3, when this is necessary owing to the special requirements of machinery safety standards. This document is primarily intended for the drafting of type-C standards. It is also applicable to the drafting of type-B standards; however, the foreseeable variation in the format of these standards prevents general application. When its requirements are specific to type-B standards, this is indicated.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja pravila za načrtovanje in predstavljanje evropskih standardov, ki obravnavajo varnost naprav, ter njihovih revizij, s čimer se želi predvsem zagotoviti doslednost in sprejemljivo kakovost različnih standardov, ki so v pripravi. Podaja tudi zahteve glede meril za izbiro novih delovnih elementov ter postopke za pripravo, oblikovanje in revizijo standardov na učinkovit način. Ta dokument podaja dodatne zahteve k 3. delu notranjih predpisov CEN/CENELEC, ko je to potrebno v skladu s posebnimi zahtevami za standarde o varnosti strojev. Ta dokument je primarno namenjen načrtovanju standardov tipa C. Uporablja se tudi za načrtovanje standardov tipa B, vendar razlike v obliki teh standardov preprečujejo splošno uporabo tega standarda. Ko se zahteve nanašajo izključno na standarde tipa B, je to izrecno navedeno.

Najbolje prodajani standardi