SIST EN 13732:2013

Oznaka standarda: SIST EN 13732:2013
Koda projekta: 00153165
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Food processing machinery - Bulk milk coolers on farms - Requirements for performance, safety and hygiene
Naslov (slovenski): Stroji za predelavo hrane - Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka - Zahteve za zmogljivost, varnost in higieno
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13732:2013 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 65.040.20 67.260
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-11
Referenčna oznaka: EN 13732:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements for design, performance, safety and hygiene of refrigerated bulk milk coolers and the related methods of test. This standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to bulk milk coolers on farms, when they are used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). It applies to refrigerated bulk milk tanks with air cooled condensing units and automatic control intended for installation on farms or at milk collecting points. It applies to tanks for two milkings (24 h), four milkings (48 h) and six milkings (72 h), in which the cooling takes place totally (non-pre-cooled milk) or partially (in case of pre-cooled milk) within the tank. Performance requirements in 5.5.1.2.1 and 5.5.1.2.2 do not apply to tanks in combination with instant cooling or in association with a continuous system of milking (e.g. milking with robot).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za načrtovanje, delovanje, varnost in higieno hladilnikov za shranjevanje namolzenega mleka in povezanih metod preskusov. Ta standard obravnava vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi s hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej točko 4). Uporablja se tudi za hlajene rezervoarje za shranjevanje mleka z zračno hlajenimi kondenzacijskimi enotami in avtomatskim upravljanjem, namenjene za uporabo na kmetijah ali točkah za zbiranje mleka. Uporablja se za rezervoarje za dve molži (24 h), štiri molže (48 h) in šest molž (72 h), v katerih hlajenje poteka v celoti (brez predhodnega hlajenja mleka) ali delno (v primeru predhodnega hlajenja mleka) v rezervoarju. Zahteve za delovanje v točkah 5.5.1.2.1 in 5.5.1.2.2 se ne uporabljajo za rezervoarje v kombinaciji z instantnim hlajenjem ali v povezavi s sistemom stalne molže (npr. molža z robotom).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 13732:2019 - Stroji za predelavo hrane - Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka - Zahteve za zmogljivost, varnost in higieno 17-dec-2014
Nadomešča SIST EN 13732:2003+A2:2009 - Stroji za predelavo hrane - Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka - Zahteve za načrtovanje, delovanje, namensko uporabo, varnost in higieno 01-nov-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi