SIST ISO 20614:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 20614:2018
Koda projekta: 068562
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation — Data exchange protocol for interoperability and preservation
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Protokol izmenjave podatkov za interoperabilnost in hranjenje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 20614:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija
ICS: 35.240.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: ISO 20614:2017
Področje projekta (angleško): DEPIP specifies a standardized framework for the various data (including both data and related metadata) exchange transactions between an archive and its producers and consumers. Interchanges between archives (including archives integrated in organizations, public archives, storage service suppliers) are also considered. This document defines five transactions (Transfer, Deliver, Dispose, Modify and Restitute), which the partners can use to exchange Data Objects. It also specifies the syntax and semantics of the messages that are exchanged during these transactions. Internal organization of the information systems of the partners is excluded. Information received in conformance with the data exchange model is intended to be handled by various software components. These applications, however, are not the object of this document. The impacts of major risks (for instance, disappearance or incapacitation of the producer of the data) are also excluded.
Področje projekta (slovensko): Protokol izmenjave podatkov za interoperabilnost in hranjenje (DEPIP) določa standardni okvir za različne transakcije izmenjav podatkov (tako podatkov kot tudi povezanih metapodatkov) med arhivom ter njegovimi proizvajalci in potrošniki. Obravnavane so tudi izmenjave med arhivi (vključno z arhivi, integriranimi v organizacije, javnimi arhivi in ponudniki storitev shranjevanja). Ta dokument opredeljuje pet transakcij (prenos, dostava, odstranitev, spreminjanje in obnovitev), ki jih lahko partnerji uporabijo za izmenjavo podatkovnih objektov. Določa tudi skladnjo in semantiko sporočil, ki se izmenjujejo med takimi transakcijami. Interna organizacija informacijskih sistemov partnerjev je izključena. Informacije, prejete v skladu z modelom izmenjave podatkov, so namenjene obravnavi s strani različnih komponent programske opreme. Vendar te aplikacije niso predmet tega dokumenta. Izključeni so tudi vplivi velikih tveganj (na primer izginotje ali onemogočenje proizvajalca podatkov).

Najbolje prodajani standardi