SIST EN 80601-2-35:2010

Oznaka standarda: SIST EN 80601-2-35:2010
Koda projekta: 21913
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for basic safety and essential performance of blankets, pads and mattresses, intended for heating in medical use (IEC 80601-2-35:2009)
Naslov (slovenski): Medicinska električna oprema - 2-35. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene zahteve za rjuhe, blazine in posteljne vložke, namenjene za ogrevanje pri medicinski uporabi (IEC 80601-2-35:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 80601-2-35:2010 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IEMO - Električna oprema v medicinski praksi
ICS: 11.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Razveljavitev: 01-sep-2024
Referenca razveljavitve: Sporocila 2024-09
Referenčna oznaka: EN 80601-2-35:2009
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to the BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE of HEATING DEVICES using BLANKETS, PADS or MATTRESSES in medical use, also referred to as ME EQUIPMENT. HEATING DEVICES intended to prewarm a bed are included in the scope of this International Standard. If a clause or subclause is specifically intended to be applicable to ME EQUIPMENT only, or to ME SYSTEMS only, the title and content of that clause or subclause will say so. If that is not the case, the clause or subclause applies both to ME EQUIPMENT and to ME SYSTEMS, as relevant. If a clause or subclause is specifically intended to apply to a specifically defined type of ME EQUIPMENT, as is the case with FORCED AIR DEVICES, then the clause or subclause is entitled as such. Clauses or subclauses that apply to all types of ME EQUIPMENT within the scope of this standard are not specifically entitled. HAZARDS inherent in the intended physiological function of ME EQUIPMENT or ME SYSTEMS within the scope of this standard are not covered by specific requirements in this standard except in 7.2.13 and 8.4.1 of the general standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard velja za OSNOVNO VARNOST in BISTVENO DELOVANJE NAPRAV ZA OGREVANJE, ki jih uporabljajo RJUHE, BLAZINE ali POSTELJNI VLOŽKI pri medicinski uporabi, prav tako imenovane kot ME OPREMA. GRELNE NAPRAVE, namenjene za predhodno gretje postelje, so vključene v področje uporabe tega mednarodnega standarda. Če je klavzula ali podklavzula izrecno namenjena samo za uporabo za ME OPREMO ali samo za ME SISTEME, bosta naslov in vsebina te klavzule ali podklavzule to tudi navedla. V nasprotnem primeru tako klavzula ali podklavzula veljata za ustrezno ME OPREMO in ME SISTEME. Če je klavzula ali podklavzula posebej namenjena temu, da velja za izrecno opredeljen tip ME OPREME, kot je v primeru NAPRAV Z VENTILATORJEM, potem je klavzula ali podklavzula ustrezno naslovljena. Klavzule ali podklavzule, ki veljajo za vse tipe ME OPREME znotraj področja uporabe tega standarda, niso posebej naslovljene. NEVARNOSTI, ki so del fiziološkega delovanja ME OPREME ali ME SISTEMOV znotraj področja uporabe tega standarda, niso zajete s posebnimi zahtevami tega standarda, razen v točkah 7.2.13 in 8.4.1 splošnega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60601-2-35:1998 - Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of blankets, pads and mattresses, intended for heating in medical use (IEC 60601-2-35:1996) 06-nov-2012
Popravljen z SIST EN 80601-2-35:2010/AC:2015 - Medicinska električna oprema - 2-35. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene zahteve za rjuhe, blazine in posteljne vložke, namenjene za ogrevanje pri medicinski uporabi - Popravek AC 01-jul-2015
Nadomeščen z SIST EN IEC 60601-2-35:2021 - Medicinska električna oprema - 2-35. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti za odeje, blazine in posteljne vložke, namenjene za ogrevanje pri medicinski uporabi (IEC 60601-2-35:2020) 20-jul-2021
Revidiran SIST EN IEC 60601-2-35:2021 - Medicinska električna oprema - 2-35. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti za odeje, blazine in posteljne vložke, namenjene za ogrevanje pri medicinski uporabi (IEC 60601-2-35:2020) 20-nov-2018
Dopolnjen z SIST EN 80601-2-35:2010/A1:2017 - Medicinska električna oprema - 2-35. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti za rjuhe, blazine in posteljne vložke, namenjene za ogrevanje pri medicinski uporabi - Dopolnilo A1 (IEC 80601-2-35:2009/A1:2016) 24-mar-2015
Dopolnjen z SIST EN 80601-2-35:2010/A11:2012 - Medicinska električna oprema - 2-35. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene zahteve za rjuhe, blazine in posteljne vložke, namenjene za ogrevanje pri medicinski uporabi 11-okt-2011
Nadomešča SIST EN 60601-2-35:1998 - Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of blankets, pads and mattresses, intended for heating in medical use (IEC 60601-2-35:1996) 01-feb-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi