SIST EN 16257:2012

Oznaka standarda: SIST EN 16257:2012
Koda projekta: 00296054
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Footvalve sizes other than 100 mm dia (nom)
Naslov (slovenski): Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje - Izpustni ventili z imenskim premerom, večjim ali manjšim od 100 mm
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16257:2012 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 23.020.20 23.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
Refer. št. objave: Sporocila 2012-12
Referenčna oznaka: EN 16257:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard is applicable to non pressure balanced and pressure-balanced footvalves intended for loading and unloading and specifies the performance requirements, critical dimensions and tests necessary to verify the compliance of the equipment with this standard. The equipment specified by this standard is suitable for use with liquid petroleum products and other dangerous substances of Class 3 of ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - (flammable liquids) which have a vapour pressure not exceeding 110 kPa at 50 °C and petrol, and which have no-sub-classification as toxic or corrosive.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za tlačno neizravnane in tlačno izravnane izpustne ventile za polnjenje in praznjenje ter določa zmogljivostne zahteve, kritične dimenzije in preskuse, potrebne za preverjanje skladnosti opreme s tem standardom. Oprema, ki jo določa ta standard, je primerna za uporabo s tekočimi naftnimi proizvodi in drugimi nevarnimi snovmi kategorije 3 ADR – Evropski sporazum o prevozu nevarnega blaga po cesti – (vnetljive tekočine), katerih parni tlak ne presega 110 kPa pri 50 °C, ter z motornim bencinom, pri čemer niso dodatno opredeljeni kot strupeni ali korozivni.

Najbolje prodajani standardi