SIST EN 14825:2019

Oznaka standarda: SIST EN 14825:2019
Koda projekta: 00113081
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance
Naslov (slovenski): Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine ter toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora z električnimi kompresorji - Preskušanje in ocenitev ob delni obremenitvi ter izračun letnega učinka
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14825:2019 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 23.120 27.080 91.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Razveljavitev: 01-Sep-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-09
Referenčna oznaka: EN 14825:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard covers air conditioners, heat pumps and liquid chilling packages, including comfort and process chillers. It applies to factory made units defined in EN 14511-1, except single duct, double duct, control cabinet and close control units. It also covers direct expansion-to-water(brine) heat pumps (DX-to-water) as defined in EN 15879-1. This European Standard also covers hybrid heat pumps as defined in this standard. This European Standard gives the temperatures and part load conditions and the calculation methods for the determination of seasonal energy efficiency SEER and SEERon, seasonal space cooling energy efficiency ηs,c seasonal coefficient of performance SCOP, SCOPon and SCOPnet, and seasonal space heating energy efficiency ηs,h and seasonal energy performance ratio SEPR. Such calculation methods may be based on calculated or measured values. In case of measured values, this European Standard covers the test methods for determination of capacities, EER and COP values during active mode at part load conditions. It also covers test methods for electric power consumption during thermostat-off mode, standby mode, off-mode and crankcase heater mode. NOTE 1 The word "unit" is used instead of the full terms of the products. NOTE 2 The word "cooling" is used to refer to both space cooling and process cooling. NOTE 3 The word "heating" is used to refer to space heating.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se nanaša na klimatske naprave, toplotne črpalke in enote za tekočinsko hlajenje, vključno z ohlajevalniki za prostore in proizvodnjo. Uporablja se za industrijske enote, opredeljene v standardu EN 14511-1, razen za enote z enim vodom, dvema vodoma, enote s stikalno omaro in enote za neposredni nadzor. Vključuje tudi toplotne črpalke z direktno ekspanzijo (slanica) (DX-v-vodo), kot je opredeljeno v standardu EN 15879-1. Ta evropski standard zajema tudi hibridne toplotne črpalke, kot so opredeljene v tem standardu. Ta evropski standard določa temperature in pogoje delne obremenitve ter računske metode za določanje sezonske energetske učinkovitosti SEER in SEERon, sezonsko energetsko učinkovitost hlajenja prostorov ηs,c, sezonski koeficient učinkovitosti SCOP, SCOPon in SCOPnet ter sezonsko energetsko učinkovitost ogrevanja prostorov ηs,h in razmerje sezonske energetske učinkovitosti SEPR. Takšne metode izračuna lahko temeljijo na izračunanih ali izmerjenih vrednostih. V primeru izmerjenih vrednosti ta evropski standard zajema preskusne metode za določanje zmogljivosti, vrednosti EER in COP med aktivnim delovanjem pri pogojih delne obremenitve. Zajema tudi preskusne metode za porabo električne energije enote ob izklopljenem termostatu, v stanju pripravljenosti, ob izklopu in v načinu grelnika ohišja. OPOMBA 1: Namesto celotnih besednih zvez izdelkov se uporablja izraz »enota«. OPOMBA 2: Beseda »hlajenje« se uporablja tako za hlajenje prostorov kot za hlajenje procesov. OPOMBA 3: Beseda »ogrevanje« se uporablja za ogrevanje prostorov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14825:2016 - Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za ogrevanje in hlajenje prostora - Preskušanje in ocenitev ob delni obremenitvi ter izračun letnega učinka 01-Apr-2019
Revidiran kSIST FprEN 14825:2021 - Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine ter toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora z električnimi kompresorji, profesionalno in procesno hlajenje prostora - Preskušanje in ocenitev ob delni obremenitvi ter izračun letnega učinka 31-Jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi