SIST EN ISO 11810:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11810:2016
Koda projekta: 00123088
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Primary ignition, penetration, flame spread and secondary ignition (ISO 11810:2015)
Naslov (slovenski): Laserji in z laserji povezana oprema - Preskusna metoda in klasifikacija za ugotavljanje odpornosti proti laserju za operacijska pokrivala in/ali za varovalna pokrivala za paciente - Primarno zgorevanje, prodiranje, širjenje plamena in sekundarno zgorevanje (ISO 11810:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11810:2016 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAZ - Varovanje zdravja
ICS: 11.040.30 13.340.99 31.260
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-03
Referenčna oznaka: EN ISO 11810:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard is applicable to disposable and reusable, as well as woven and non-woven materials used as surgical drapes and other patient-protective covers which claim to be laser-resistant. The purpose of this International Standard is to provide a standardized method for testing and classifying surgical drapes and other patient-protective covers with respect to laser-induced hazards. An appropriate classification system is given. It is not the purpose of this International Standard to serve as a general fire safety specification, and as such, this International Standard does not cover other sources of ignition. All materials reflect portions of the beam and it is necessary for the user to decide whether specular reflectance can be a hazard. This measurement, however, is not covered in this International Standard. The test procedure can be used to assess the laser induced flammability properties of non-laserresistant items NOTE Users of products tested by this method are cautioned that the laser resistance of a surgical drape and/or patient-protective cover will be wavelength sensitive and that a surgical drape and/or patient-protective cover are better tested at the wavelength for which it is intended to be used. If tested using other wavelengths, it is necessary to explicitly state the power settings and modes of delivery.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard velja za materiale za enkratno in večkratno uporabo ter tudi za tkane in netkane materiale, ki se uporabljajo kot operacijska pokrivala in druga varovalna pokrivala za paciente, ki naj bi bila odporna proti laserju. Namen tega mednarodnega standarda je zagotoviti standardizirano metodo za preskušanje in klasificiranje operacijskih pokrival in drugih varovalnih pokrival za paciente v zvezi z nevarnostmi, ki jih predstavlja laser. Podan je primeren sistem klasifikacije. Tega mednarodnega standarda se ne sme uporabljati kot splošne specifikacije na področju požarne varnosti, in kot takšen ne zajema drugih virov vžiga. Vsi materiali zrcalijo dele žarka, zato se mora uporabnik odločiti, ali lahko refleksijska odbojnost predstavlja nevarnost. Vendar ta meritev ni zajeta v tem mednarodnem standardu. Za oceno lastnosti gorljivosti, ki jo povzroči laser pri elementih, ki niso odporni proti laserju, je mogoče uporabiti preskusni postopek. OPOMBA: Uporabniki izdelkov, ki so bili preskušeni s to metodo, morajo upoštevati, da je odpornost proti laserju operacijskega pokrivala in/ali varovalnega pokrivala za paciente občutljiva na valovno dolžino, pri čemer je priporočljivo operacijsko pokrivalo in/ali varovalno pokrivalo za paciente preskusiti pri valovni dolžini, pri kateri se bo uporabljalo. Če se preskus izvede pri drugih valovnih dolžinah, je treba izrecno navesti nastavitve moči in načine izvedbe.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 11810-2:2009 - Laserji in laserska oprema - Preskusna metoda in razvrstitev za ugotavljanje odpornosti proti laserju za kirurške zastirke in/ali za varovalna pokrivala za paciente - 2. del: Sekundarno zgorevanje (ISO 11810-2:2007) 01-Mar-2016
Nadomešča SIST EN ISO 11810-1:2009 - Laserji in z laserji povezana oprema - Preskusna metoda in klasifikacija za ugotavljanje odpornosti proti laserju za kirurške zastirke in/ali za varovalna pokrivala za paciente - 1. del: Primarno zgorevanje in prodiranje (ISO 11810-1:2005) 01-Mar-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi