SIST EN 1366-1:2014

Oznaka standarda: SIST EN 1366-1:2014
Koda projekta: 00127290
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ventilation ducts
Naslov (slovenski): Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 1. del: Ventilacijski kanali
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1366-1:2014 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.50 91.060.40
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Razveljavitev: 01-okt-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-10
Referenčna oznaka: EN 1366-1:2014
Področje projekta (angleško): This Part of EN 1366 specifies a method for determining the fire resistance of vertical and horizontal ventilation ducts including those access panels, which are integral part of the tested ducts. The test examines the behaviour of ducts exposed to fire from the outside (duct A) and fire inside the duct (duct B). This Standard is used in conjunction with EN1363-1. Annex A provides general guidance and gives background information. This European Standard is not applicable to: a) ducts whose fire resistance depends on the fire resistance performance of a ceiling or wall(where ducts are located in cavities enclosed by fire-resistant shafts or ceilings); b) ducts containing fire dampers at points where they pass through fire separations; c) one, two or three sided ducts; d) fixing of suspension devices (e.g. anchors) to floors or walls.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda EN 1366 določa metodo za ugotavljanje požarne odpornosti vodoravnih in navpičnih ventilacijskih kanalov, vključno s tistimi ploščami za dostop, ki so sestavni del preskušenih kanalov. Preskus preučuje vedenje kanalov, izpostavljenih požaru z zunanje strani (kanal A) in z notranje strani (kanal B). Ta standard se uporablja v povezavi s standardom EN 1363-1. Dodatek A podaja splošne smernice in dodatne informacije. Ta evropski standard se ne uporablja za: a) kanale, katerih požarna odpornost je odvisna od požarne odpornosti stropa ali stene (kjer se kanali nahajajo v luknjah obdanih z proti ognju odpornimi kanali ali stropi); b) kanale, ki vsebujejo dušilnike ognja na točkah, kjer prehajajo skozi požarne ločevalne elemente; c) eno-, dvo- ali tristranske kanale; d) pritrditve naprav za obešanje (npr. sider) na tleh ali stenah.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 1366-1:2014/kFprA1:2020 - Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 1. del: Ventilacijski kanali 01-maj-2019
Nadomešča SIST EN 1366-1:1999 - Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij – 1. del: Kanali 01-dec-2014
Nadomeščen z SIST EN 1366-1:2014+A1:2020 - Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 1. del: Ventilacijski kanali 01-okt-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi