SIST ISO 21748:2017

Oznaka standarda: SIST ISO 21748:2017
Koda projekta: 071615
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty evaluation
Naslov (slovenski): Navodilo o uporabi ocen ponovljivosti, obnovljivosti in pravilnosti pri vrednotenju merilne negotovosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 21748:2017 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISTM - Statistične metode
ICS: 17.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-10
Referenčna oznaka: ISO 21748:2017
Področje projekta (angleško): This document gives guidance for — evaluation of measurement uncertainties using data obtained from studies conducted in accordance with ISO 5725-2, and — comparison of collaborative study results with measurement uncertainty (MU) obtained using formal principles of uncertainty propagation (see Clause 14). ISO 5725-3 provides additional models for studies of intermediate precision. However, while the same general approach may be applied to the use of such extended models, uncertainty evaluation using these models is not incorporated in this document. This document is applicable to all measurement and test fields where an uncertainty associated with a result has to be determined. This document does not describe the application of repeatability data in the absence of reproducibility data. This document assumes that recognized, non-negligible systematic effects are corrected, either by applying a numerical correction as part of the method of measurement, or by investigation and removal of the cause of the effect. The recommendations in this document are primarily for guidance. It is recognized that while the recommendations presented do form a valid approach to the evaluation of uncertainty for many purposes, it is also possible to adopt other suitable approaches. In general, references to measurement results, methods and processes in this document are normally understood to apply also to testing results, methods and processes.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja smernice za – vrednotenje merilnih negotovosti z uporabo podatkov, pridobljenih s študijami, izvedenimi v skladu s standardom ISO 5725-2 in – primerjavo rezultatov medlaboratorijske študije z merilno negotovostjo, pridobljenih z uporabo uradnih načel širjenja negotovosti (glej točko 14). Standard ISO 5725-3 zagotavlja dodatne modele za študije z vmesno natančnostjo. Čeprav se lahko za uporabo takih razširjenih modelov uporabi enak splošni pristop, pa vrednotenje negotovosti z uporabo teh modelov ni vključena v ta dokument. Ta dokument se uporablja za vsa merilna in preskusna področja, kadar je treba določiti negotovost, povezano z rezultatom. Ta dokument ne opisuje uporabe podatkov o ponovljivosti v odsotnosti podatkov o obnovljivosti. Ta dokument predvideva, da so prepoznani, nezanemarljivi sistematični učinki popravljeni, in sicer z uporabo številčne korekcije kot del merilne metode ali s preiskavo in odpravo vzroka učinka. Priporočila v tem dokumentu so mišljena zlasti kot smernice. Čeprav predstavljena priporočila zagotavljajo veljaven pristop k oceni negotovosti za številne namene, je treba priznati, da je mogoče sprejeti tudi druge ustrezne pristope. Na splošno se običajno šteje, da se sklicevanja na merilne rezultate, metode in procese v tem dokumentu uporabljajo tudi za preskusne rezultate, metode in procese.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 21748:2014 - Napotek za uporabo ocen ponovljivosti, obnovljivosti in pravilnosti pri ocenjevanju merilne negotovosti 01-okt-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi