SIST-TS CEN/TS 17699:2022

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 17699:2022
Koda projekta: 00428012
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Guidelines for developing ICT Professional Curricula as scoped by EN16234-1 (e-CF)
Naslov (slovenski): Smernice za izdelavo strokovnih učnih načrtov IKT v skladu s standardom EN 16234-1 (e-CF)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 17699:2022 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 03.100.30 35.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-05
Referenčna oznaka: CEN/TS 17699:2022
Področje projekta (angleško): This document provides the practical guidance on how to develop curricula in support of ICT Professionals as scoped and defined by the EN 16234-1 (e-CF). It will support all cornerstones of ICT professionalism, leading to enhanced provision of products and services. This document excludes the IT user community (which is covered by DigComp the Digital competence Framework for Citizens, see EN 16234-1 Annex B.4). It covers ICT professionals defined by EN 16234-1 and supports Information and Communication Technology (ICT) stakeholders, in particular: - learning program providers, including higher education, vocational education institutions and training bodies - ICT service, demand and supply organisations; - ICT professionals, managers and human resource (HR) departments; - social partners (trade unions and employer associations); - professional associations, accreditation, validation and assessment bodies; - market analysts and policy makers and - other organisations and stakeholders in public and private sectors. It provides guidance and support on how to apply and benefit from the European ICT Professionalism reference standards in learning context.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja praktične smernice za izdelavo učnih načrtov v podporo strokovnjakom IKT, kot je opredeljeno v standardu EN 16234-1 (e-CF). Podpiral bo vse temelje strokovnosti IKT, s čimer se bo izboljšalo zagotavljanje izdelkov in storitev. Ta dokument ne vključuje skupnosti uporabnikov IT (ta je zajeta v okviru digitalnih kompetenc za državljane (DigComp); glej standard EN 16234-1, dodatek B.4). Obravnava strokovnjake IKT, opredeljene v standardu EN 16234-1, ter podpira deležnike informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), zlasti: – ponudnike programov učenja, vključno z ustanovami za višješolsko in poklicno izobraževanje ter organi usposabljanja; – službe, uporabnike in organizacije za zagotavljanje informacijske in komunikacijske tehnologije; – oddelke s strokovnjaki, vodstvenim kadrom ter človeškimi viri na področju informacijske in komunikacijske tehnologije; – socialne partnerje (združenja sindikatov in zveze delodajalcev); – strokovna združenja ter organe za akreditacijo, potrjevanje in ocenjevanje; – tržne analitike in oblikovalce politik; ter – druge organizacije in deležnike v javnem sektorju ter zasebnih sektorjih. Zagotavlja smernice in podporo glede tega, kako uporabljati evropske referenčne standarde o strokovnosti IKT v kontekstu učenja ter kakšne so njihove prednosti.

Najbolje prodajani standardi